PDF Print E-mail

1997 р., № 1

Зміст

ШИДЛОВСЬКИЙ А.К. Інститут електродинаміки НАН України — історія,

здобутки, перспективи_____________________________________________________________ 3

КИРИЛЕНКО О.В. Атестація наукових кадрів — одна із ключових задач

Інституту електродинаміки НАН України_______________________________________________ 12

ХІМЮК І.В. Про міжнародне співробітництво Інституту електродинаміки НАН України_________ 13

ПАВЛОВА Е.В. Изобретательская деятельность Института электродинамики

НАН Украины________________________________________________________________________________16

МОСТОВЯК І.В. Ретроспективний аналіз наукового доробку і перспективи

розвитку наукового напрямку відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії__________ 18

КУЗНЄЦОВ В.Г. Проблеми оптимального функціонування систем електропостачання_________ 21

ЧЕХЕТ Э.М. Регулируемый электропривод переменного тока как эффективнейшее

средство энерго- и ресурсосбережения________________________________________________ 25

ЮРЧЕНКО Н.Н. Состояние и тенденции развития высокочастотных транзисторных

преобразователей электроэнергии для электротехнологических установок__________________ 31

ЛИПКІВСЬКИЙ К.О. Проблема регулювання напруги змінного струму та ефективне

вирішення її основних аспектів за допомогою локальних технічних засобів___________________ 35

ЩЕРБА А.А. Системи електроживлення для апаратури інтенсифікації

електротехнологічних процесців обробки матеріалів: розвиток і перспективи_________________ 40

КОМАРОВ Н.С. Транзисторные преобразователи с высокочастотной импульсой

модуляцией. Некоторые пути их совершенствования_____________________________________ 44

ЕМЕЦ Ю,П. Отдел электрофизики преобразования энергии_______________________________ 53

ВОЙТЕХ А.А. Исследования асинхронных машин в отделе электромеханических

преобразований энергии_____________________________________________________________ 58

СЧАСТЛИВЫЙ Г.Г. Задачи моделирования в проблеме надежности

энергетических электромашин________________________________________________________ 62

ЛИЩЕНКО А.И. Новое электрооборудование − основа прогресса в экономике_______________ 69

АВРАМЕНКО В.Н. Моделирование электроэнергетических систем − достижения и

перспективы научных исследований_________________________________________________________ 73

СТОГНІЙ Б.С. Відділ автоматизації електричних систем_______________________________________ 81

ГРИНЕВИЧ Ф.Б. Відділ електричних і магнітних вимірювань_____________________________________ 85

ТАРАНОВ С.Т. Информационно-измерительное обеспечение электроэнергетики −

одна из важнейших научных проблем Украины_____________________________________________ 87

РЕЗЦОВ В.Ф. Состояние исследований и перспективы использования возобновляемых

источников энергии в Украине___________________________________________________________ 90

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.