PDF Print E-mail

 

 

2002 р., № 5

ЗМІСТ

С.О ЛЕБЕДЄВ — дослідник, організатор, особистість

(до 100-р1ччя від дня народження)________________________________________________________ 3

Теоретична електротехніка та електрофізика

ЗИРКА С.Е., МОРОЗ Ю.И. Алгоритмы моделирования гистерезиса в задачах магнетодинамики___7 БАРАНОВ М.И., КОЛИУШКО Г.М., КРАВЧЕНКО В.И., МЕДВЕДЕВА ВА. Электродинамическая

стойкость радиочастотных коаксиальных кабелей в зоне их концевой разделки к воздействию

больших импульсных токов_____________________________________________________________ 14

КУЧИНСКИЙ КА. Температурные перемещения и напряжения в изоляции стержня обмотки

статора турбогенератора_________________________________________________________________ 20

ЛИСЯК Г.М. Неявний багатокроковий метод формул інтегрування назад для дослідження

перехідних процесів електричних систем_________________________________________________ 23

Перетворення параметрів електричної енергії

ДЕНИСОВ А.И., ИВАНЕЦ С.А. Перспективы применения программируемых логических

интегральных схем (ПЛИС) в преобразовательной технике__________________________________ 28

ЛИПКІВСЬКИЙ К.О., ХАЛІКОВ В А., МОЖАРОВСЬКИЙ А.Г. Інтегральні характеристики

джерела живлення з безтрансформаторним входом_________________________________________ 32

АНДРІЙЧУК В А., ВЕЛИКИЙ В.І. Багатофункціональна опромінювальна установка

з комп'ютерно-програмним керуванням__________________________________________________ 37

СНІТКОВ І.Ф. Кількісна оцінка якості електронних систем керування виконавчими двигунами______ 39

Електромеханічне перетворення енергії

СЧАСТЛИВИЙ Г.Г., ВИГОВСЬКИЙ В.І., ВИГОВСЬКИЙ О.В., БЕЗПРОЗВАНИЙ А.О. Аналіз динамічних

теплових процесів обмотки статора потужного турбогенератора з водяним

охолодженням при наявності дефектів______________________________________________________ 43

МАЛЯР В.С., МАЛЯР А.Б., ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й., ГАВДЬО І.Р. Математичне моделювання

стащонарних режимов асинхронних двигунів з екранованими полюсами_________________________ 47

ТКАЧУК В.1., КАША Л.В., ГАЙДУК В.Г. Вентильний реактивний двигун для приводу

мотор-колеса___________________________________________________________________________ 50

ВОЙТЕХ О А., ОНОПРИЧ В.П., ПОПОВИЧ О.Н., РАКИЦЬКИЙ Л.Б., ГОГАЕВ К.О.,

НЕПОМНЯЩИЙ В.В. Розрахунково-експериментальне дослідження асинхронних двигунів,

виготовлених за ресурсозберігаючою технологіею____________________________________________ 56

БИЛЫК П.Д., ЧУМАК В.В. Расчет частотных характеристик асинхронных тяговых

двигателей грузовых магистральных электровозов_________________________________________ 59

Електроенергетичні системи та установки

ВАСЬКО В.П. Аналіз процесів генерування активної та реактивної потужності вітроелектричною
установкою з асинхронним генератором у складі промислових вітроелектростанщй_____________ 64

ШЕЛЕПЕТЕНЬ Т.М. Індуктивності розсіювання обмоток електромагнітних апаратів_____________ 68

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

БРАГИНЕЦ И.А. Динамические свойства и помехоустойчивость схем фиксации временного

положения импульсов со следящим порогом_____________________________________________ 73

ЛЕЖОЕВ Р.С. Емкостный датчик гидростатического инклиномера___________________________ 76

До 80-річчя академіка НАН України Ф.Б.ГРИНЕВИЧА_______________________________________ 80

 

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.