PDF Print E-mail

 

2002 р., № 1

ЗМІСТ

Теоретична електротехніка та електрофізика

ШИДЛОВСЬКА Н.А., ФЕДОЗА О.О. Аналіз можливості взаемозв'язку між різними формами

запису прямого Г-подібного пасивного чотириполюсника, що містить нелінійні елементи____________ 3

РОЗОВ В.Ю. Селективная компенсация пространственных гармоник магнитного поля
энергонасыщенных объектов_____________________________________________________________ 8

Перетворення параметрів електричної енерії

КОМАРОВ Н.С., МОНЖЕРАН Ю.П. Трехфазные высокочастотные инверторы вр источниках

электропитания, работающие на дуговую нагрузку__________________________________________ 14

ЖАРКИН А.Ф. Анализ энергопотребления импульсного источника электропитания электронной

техники_____________________________________________________________________________ 19

ПЕНТЕГОВ И.В., РЫМАР С.В., СТЕМКОВСКИЙ Е.П. Оптимизационная математическая

модель трехфазного трансформатора и выбор его расчетного варианта при многокритериальной

оптимизации_________________________________________________________________________ 22

FEDYCZAK Z., STRZELECKIR., KLYTTA M. Single-phase AC/AC semiconductor transformer

topologies and applications_________________________________________________________________ 29

Електромеханічне перетворення енергії

ВОЙТЕХ О.А., ОНОПРИЧ В.П., РАКИЦЬКИЙ Л.Б., ГОГАЄВ К.О., НЕПОМНЯЩИЙ В.В.

Порівняльна оцінка асинхронних двигунів, виготовлених з використанням різних провідникових

та нових магнітних матеріалів______________________________________________________________ 35

Електроенергетичні системи та установки

КУЗНЕЦОВ В.Г. Математические модели несимметричных режимов электрических сетей

при случайном характере изменения параметров нагрузки___________________________________ 39

КУРЕННЫЙ Э.Г., ДМИТРИЕВА Е.Н. Обобщенная математическая модель несинусоидальных

процессов в системах электроснабжения__________________________________________________ 44

ПАРАНЧУК Я.С. Покращення ефективності компенсації реактивної потужності дугової

сталеплавильної печі______________________________________________________________________ 48

ВАСЬКО В.П. Управление параметрами электроэнергии автономных ветроэлектрических

установок_______________________________________________________________________________ 53

ВАСЬКО П.Ф. Аналіз результата вимірювань швидкості вітру в південних регіонах України

за 1992—2000 роки відповідно до задач вітроенергетики______________________________________ 56

Електротехнолопчні комплекси та системи

АНДРІЙЧУК В.А., ГЕРІЙ Р.Л. Світлотехнічний розрахунок опромінювальної установки

на ЕОМ_____________________________________________________________________________ 61

Інформаційно-вимірювалыні системи в електроенергетиці

НЕБОЛЮБОВ Е.Ю., НОВИК А.И., СМИРНОВ В.П., ФЕЩЕНКО НА. Измерительная цепь

универсального электронного преобразователя_____________________________________________ 65

СЕБКО В.П., БОНДАРЕНКО В.Е. Бесконтактный вихретоковый контроль диаметра и удельного
электрического сопротивления проводов линий электропередач_______________________________ 69

Вісті з Вищої атестаційної комісії України_______________________________________________________ 73

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.