PDF Print E-mail

 

 

2006 р.,  № 2

ЗМІСТ

Теоретична електротехніка та електрофізика

РЕНД3ІНЯК С.Й. Новий алгоритм узгодження нелінійних підсхем методу роздільного

інтегрування_________________________________________________________________________ 3

SHCHERBA A.A., ZAKHARCHENKO S.N., SUPRUNOVSKAYA N.I., SHEVCHENKO N.I. The influence of repetition rate of discharge pulses on electrical resistance of current-conducting

granular layer during its electric-spark treatment_____________________________________________ 10

ДУБОВЕНКО К.В. Моделювання імовірності пробою газової ізоляції високовольтних пристроїв

систем імпульсної електроенергетики____________________________________________________ 15

ЛИТВИНОВ В.В., ПОДОЛЬЦЕВ А.Д. Исследование основных электрических и тепловых

систем "высоковольтный источник питания — диэлектрический барьерный разряд"___________ 23

Перетворення параметрів електричної енергії

АССУИРОВ Д.А., ШУБЦОВ В.Е., АССУИРОВ П.Д. Статические и стабилизирующие свойства широтно-импульсных преобразователей (ШИП) с различными способами

модуляции выходных импульсов______________________________________________________ 28

ЛИПКОВСКИЙ К А. Исполнительный орган дискретного стабилизатора напряжения

переменного тока с декомпозицией ключевых элементов коммутатора______________________ 35

ЛУПЕНКО А.М. Однокаскадпий електронний пускорегулюючий апарат для натріевих ламп

високого тиску_______________________________________________________________________ 42

Електромеханічне перетворення енергії

ЧАБАН А. Математична модель короткозамкненого асинхронного мотора з подвійною

білячою кліткою у фазних координатах___________________________________________________ 48

ЧЕПКУНОВ А.И. Эффективное управление асинхронным электроприводом___________________ 52

КУЦИК А.С. Об'ектно-оріентований метод аналізу електромеханічних систем__________________ 57

Електроенергетичні системи та установки

ТЕРЕШКЕВИЧ Л.Б., ЦИБУЛЬСКИЙ МЛ. Математичні методи керування несиметріею

напруг в системах електропостачання___________________________________________________ 64

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

ВОЛОДАРСЬКИЙ Є.Т., БУРБЕЛО М.Й., РИКОВ К.Ю. Вимірювання параметрів динамічних

об'єктів з регулюванням частоти напруги живлення________________________________________ 68

ВАРСЬКИЙ Г.М., ТАНКЕВИЧ Є.М., НОСЕНКО В.К. Методи та схеми випробувань трансформаторних перетворювачів струму статичних лічильників електроенергії________________________________ 71

Наші ювіляри

До 70-річчя академіка Національної академії наук України Б. С. СТОГНІЯ_______________________ 76

До 70-річчя члена-кореспондента Національної академії наук України С.Г.ТАРАНОВА_____________ 77

 

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.