PDF Print E-mail

№ 5

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2014


ЗМІСТ

Рубрика Теоретична електротехніка та електрофізика

Назва: Асимптотический метод расчета импульсного электромагнитного поля с учетом индуцированных токов в электропроводном теле
Автори: ВАСЕЦКИЙ Ю.М., МАЗУРЕНКО И.Л., ДЗЮБА К.К.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 5–7, 2014

Назва: Преобразование краевой задачи проникновения импульсного магнитного поля в движущуюся проводящую оболочку
Автори: БОНДИНА Н.Н., КОНОВАЛОВ О.Я., МИХАЙЛОВ В.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 8–10, 2014

Назва: Метод расчета магнитного поля трехфазных линий электропередачи
Автори: РОЗОВ В.Ю., РЕУЦКИЙ С.Ю., ПИЛЮГИНА О.Ю.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 11–13, 2014

Назва: Методы снижения магнитного поля воздушных линий электропередачи за пределами охранных зон
Автори: ПЕЛЕВИН Д.Е.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 14–16, 2014

Назва: Экспериментальные исследования эффективности системы активного экранирования магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций
Автори: БОВДУЙ И.В., ВОЛОШКО А.В., ВИНИЧЕНКО Е.В., КОТЛЯРОВ Д.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 17–19, 2014

Назва: Синтез систем активного экранирования внешнего техногенного магнитного поля промышленной частоты внутри заданной области пространства
Автори: КУЗНЕЦОВ Б.И., НИКИТИНА Т.Б., ВОЛОШКО А.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 20–22, 2014

Назва: Моделирование нелинейного сопротивления электроискровой нагрузки с учетом его изменения при протекании и отсутствии разрядного тока в нагрузке
Автори: ЩЕРБА А.А., СУПРУНОВСКАЯ Н.И., ИВАЩЕНКО Д.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 23–25, 2014

Назва: Вплив електричних параметрів схеми під'єднання осцилографа на характеристики системи вимірювання імпульсів високої напруги
Автори: БРЖЕЗИЦЬКИЙ В.О., КОЗЮРА В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 26–28, 2014

Рубрика Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними

Назва: Підвищення ефективності алгоритмів побудови макромоделей об'єктів електроенергетичних систем
Автори: СТАХІВ П.Г., КОЗАК Ю.Я., ГОГОЛЮК О.П.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 29–31, 2014

Назва: Детерміновано-стохастичне моделювання виробництва електроенергії в об'єднаних енергосистемах на довгострокову перспективу
Автори: КУЛИК М.М., САС Д.П.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 32–34, 2014

Назва: Врахування споживання електроенергії енергоємними підприємствами при короткостроковому прогнозуванні електричного навантаження енергосистеми
Автори: ЧЕРНЕНКО П.О., МАРТИНЮК О.В., МІРОШНИК В.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 35–37, 2014

Назва: Метод принятия решений по управлению сетью с полупроводниковыми преобразователями электроэнергии
Автори: ЖУЙКОВ В.Я., КИСЕЛЕВ Г.Д., КИСЕЛЕВА А.Г.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 38–40, 2014

Назва: Power System Stability and Robustness of Synchronous Machine’s Excitation Control with Magnitude-Phase Voltage Regulator
Автори: BUTKEVYCH O.F., AGAMALOV O.M.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 41–43, 2014

Назва: Зменшення відхилень напруги в місцях приєднання потужних сонячних електростанцій до електричних мереж
Автори: ЗАХАРОВ А.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 44–46, 2014

Назва: Исследование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме с ветровыми электростанциями
Автори: ДРЕМИН И.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 47–49, 2014

Назва: Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі
Автори: ТРУНІНА Г.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 50–52, 2014

Назва: Нейронні мережі і керування процесом управління електропостачанням об'єктів від комбінованих електричних мереж
Автори: СІНЧУК О.М., БОЙКО С.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 53–55, 2014

Назва: Спосіб реалізації аукціону пропускної спроможності міждержавних перетинів між ринками електричної енергії
Автори: БЛІНОВ І.В., ПАРУС Є.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 56–58, 2014

Назва: Техніко-економічні оцінки виробництва електроенергії фотоелектричними станціями і проблема валоризації відновлюваних джерел енергії в Україні
Автори: КОСТЮК В.О., ШУЛЬЖЕНКО С.В., ОХРІМЕНКО І.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 59–61, 2014

Назва: Моделювання ферорезонансу в трансформаторах напруги з урахуванням ефекту старіння сталі
Автори: ТУГАЙ Ю.І., БЕСАРАБ О.Б.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 62–64, 2014

Назва: Prediction of Wearing out of Power Transformer Winding Insulation
Автори: POLYAKOV M.A., VASILEVSKIJ V.V.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 65–67, 2014

Назва: Формування вимог до інтерфейсу електронних високовольтних вимірювальних перетворювачів струму та напруги
Автори: ТАНКЕВИЧ С.Є.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 68–70, 2014

Назва: Корекція похибок вимірювальних каналів струму в засобах моніторингу нормального режиму енергосистеми
Автори: ВАРСЬКИЙ Г.М., СОПЕЛЬ М.Ф., ТАНКЕВИЧ Є.М., ЯКОВЛЄВА І.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 71–73, 2014

Назва: Дослідження властивостей низько- частотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів
Автори: ЯНДУЛЬСЬКИЙ О.С., МАРЧЕНКО А.А., МАЦЕЙКО В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 74–76, 2014

Рубрика Перетворення параметрів електричної енергії

Назва: Усунення паразитних циклів комутації при векторному керуванні вхідним струмом матричного перетворювача в реальному ковзному режимі
Автори: МИСАК Т.В., МИХАЛЬСЬКИЙ В.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 77–79, 2014

Назва: Дослідження спектру вхідного струму високочастотних коректорів коефіцієнта потужності
Автори: РОГАЛЬ В.В., ДЕМЧЕНКО Ю.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 80–82, 2014

Назва: Система багатоваріантного пропорційно-векторного управління паралельним активним фільтром чотирипровідної трифазної системи живлення
Автори: АРТЕМЕНКО М.Ю., БАТРАК Л.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 83–85, 2014

Назва: Моделирование режимов работы резонансного инвертора комбинированной структуры с контуром стабилизации напряжения
Автори: САРАТОВСКИЙ Р.Н., АФАНАСЬЕВ А.М., УШАКОВ В.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 86–88, 2014

Назва: Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для систем контактного зварювання
Автори: САФРОНОВ П.С., БОНДАРЕНКО Ю.В., БОНДАРЕНКО О.Ф., СИДОРЕЦЬ В.М., КУЧЕРЕНКО Д.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 89–91, 2014

Назва: Мощные высоковольтные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами
Автори: БОЙКО Н.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 92–94, 2014

Назва: Концепция построения емкостных зарядных узлов магнитно-полупроводниковых генераторов
Автори: ВОЛКОВ И.В., ЗОЗУЛЕВ В.И., ШОЛОХ Д.А., ХРИСТО А.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 95–97, 2014

Назва: Устройства гарантированного питания с полупроводниковыми преобразователями
Автори: ЮРЧЕНКО О.Н., ГРЕЧКО А.Э.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 98–100, 2014

Назва: Єдність та відмінності різновидів неспотворюючого процесу цілеспрямованої зміни величини напруги електричного струму
Автори: ЛИПКІВСЬКИЙ К.О., МОЖАРОВСЬКИЙ А.Г.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 101–103, 2014

Назва: Способы определения автокорреляционной функции с помощью преобразования Уолша
Автори: ТЕРЕЩЕНКО Т.А., ЛАЙКОВА Л.Г., ПАРХОМЕНКО А.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 104–106, 2014

Рубрика Електромеханічне перетворення енергії

Назва: Потери от вихревых токов в элементах конструкции трехстепенной электрической машины
Автори: ПЕТУХОВ И.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 107–109, 2014

Назва: Компенсація пульсацій моменту на валу синхронного генератора систем гарантованого електроживлення
Автори: ПІЧКАЛЬОВ Є.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 110–112, 2014

Назва: Уточнений аналіз режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханічних систем еквівалентуванням їхніх польових моделей коловими
Автори: ПОПОВИЧ О.М., ГОЛОВАНЬ І.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 113–115, 2014

Назва: Статистична оптимізація регульованих за напругою асинхронних електроприводів
Автори: ШУРУБ Ю.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 116–118, 2014

Назва: Алгоритм формирования заданного потокосцепления в системах векторного управления асинхронными двигателями в режиме ослабления поля для транспортных применений
Автори: ВОРОНКО А.Б.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 119–121, 2014

Назва: Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров
Автори: ПЕЧЕНИК Н.В., БУРЬЯН С.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 122–124, 2014

Назва: Особливості моделювання вібраційних процесів рухомих вузлів електроенергетичного обладнання з метою їхнього застосування у системах технічного вібродіагностування
Автори: ГИЖКО Ю.І., МИСЛОВИЧ М.В., ОСТАПЧУК Л.Б., СИСАК Р.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 125–127, 2014

Назва: Показатели процессов энергопреобразования в электрогидравлическом комплексе
Автори: КОРЕНЬКОВА Т.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 128–130, 2014

Рубрика Електротехнології

Назва: Волновые процессы в электромеханогидравлической системе при пуске электропривода насосного агрегата
Автори: КЛЕПИКОВ В.Б., КОРОТАЕВ П.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 131–133, 2014

Назва: Алгоритм управления комплексом весового дозирования с компенсацией транспортного запаздывания
Автори: ЖУКОВ С.Ф., ВАЖИНСКИЙ А.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 134–136, 2014

Назва: Уменьшение потерь энергии в системах электроснабжения подвижного состава метрополитена при использовании энергоемких накопителей электроэнергии
Автори: ЖЕМЕРОВ Г.Г., ИЛЬИНА Н.А., ТУГАЙ Д.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 137–138, 2014

Назва: Застосування інверторів у пристроях ядерного магнітного резонансу
Автори: ЗАГРАНИЧНИЙ А.В., РОГАЛЬ В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 139–141, 2014

Назва: Максимізація запасу енергії у об’єктах космічної техніки
Автори: БАЙСКОВ М.Ф., БУДЬОННИЙ О.В., ДЗЮБА Є.Д., КОВАЛЕНКО Є.Ю., ПРОКОПЕЦЬ М.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 142–144, 2014Інститут електродинаміки НАН Украіни, 2014

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.