PDF Print E-mail

№ 4

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2014


ЗМІСТ

Рубрика Теоретична електротехніка та електрофізика

Назва: О граничных условиях для напряженности электрического поля на поверхности движущегося проводящего тела
Автори: МИХАЙЛОВ В.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 5–7, 2014

Назва: Моделирование статического геомагнитного поля внутри помещений современных жилых домов
Автори: РОЗОВ В.Ю., ЛЕВИНА С.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 8–10, 2014

Назва: Alfa-beta Transformation Approach for the Active Shielding of Flat Power Line
Автори: GRINCHENKO V.S.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 11–13, 2014

Назва: Спосіб цифрового визначення напруги нульової послідовності трифазної системи напруг
Автори: МАКОВ Д.К., ЩЕРБА А.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 14–16, 2014

Назва: Зависимость возмущений электрического поля в диэлектрике от дисперсности близко расположенных водных микровключений
Автори: ЩЕРБА М.А., РОЗИСКУЛОВ С.С., ВАСИЛЬЕВА О.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 17–19, 2014

Назва: Особенности параметрического синтеза цепи разряда конденсатора на электроискровую нагрузку с нелинейным сопротивлением
Автори: СУПРУНОВСКАЯ Н.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 20–22, 2014

Назва: Применение методов электротехники для расчета тепловых режимов солнечных нагревателей воды емкостного типа
Автори: ЕРМУРАТСКИЙ В., ОЛЕЩУК В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 23–25, 2014

Назва: Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах
Автори: ДОБУШОВСЬКА І.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 26–28, 2014

Рубрика Електроенергетичні комплекси, системи та керування ними

Назва: Perspectives of RES Development in Poland up to 2020
Автори: DOLEGA W.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 29–31, 2014

Назва: Використання в SMART GRID технологіях принципу найменшої дії як механізму природної оптимізації
Автори: ЛЕЖНЮК П.Д., КУЛИК В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 32–34, 2014

Назва: Ідентифікація в реальному часі низькочастотних коливань параметрів режиму енергосистеми
Автори: БУТКЕВИЧ О.Ф., ЧИЖЕВСЬКИЙ В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 35–37, 2014

Назва: Фазоповоротні трансформаторні пристрої зі штучною комутацією тиристорів для поперечного та поздовжньо-поперечного регулювання напруги
Автори: ЖАРКІН А.Ф., НОВСЬКИЙ В.О., МАЛАХАТКА Д.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 38–40, 2014

Назва: Методологічні аспекти дослідження процесів регулювання частоти в умовах флуктуації генерації СЕС
Автори: СТЕЛЮК А.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 41–43, 2014

Назва: Аналіз впливу характеристик потужності синхронних генераторів на пропускну здатність перетинів ОЕС України
Автори: ЛУК'ЯНЕНКО Л.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 44–46, 2014

Назва: Recurent Expression for Reliability Indicators of Compound Electropower Systems
Автори: SYDOR A.R., TESLYUK V.M., DENYSYUK P.Yu.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 47–49, 2014

Назва: Адаптивна протиаварійна автоматика забезпечення статичної стійкості енергосистеми
Автори: СТОГНІЙ Б.С., АВРАМЕНКО В.М., СОПЕЛЬ М.Ф., ПРИХНО В.Л.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 50–52, 2014

Назва: Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз'єднувачів в розподільних мережах напругою 10 кВ
Автори: ДІХТЯРУК І.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 53–54, 2014

Назва: Аналіз втрат енергії в системі відбору максимальної потужності сонячної батареї
Автори: РОМАШКО В.Я., ВЕРБИЦЬКИЙ Є.В., КИРИЧЕК Є.І.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 55–57, 2014

Назва: Влияние межобмоточной емкости на точность работы высоковольтного трансформатора тока
Автори: ВАРСКИЙ Г.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 58–60, 2014

Назва: Розрахунок індуктивності розсіювання обмоток високовольтних трасформаторів напруги за допомогою програм, що використовують метод скінченних елементів
Автори: БРЖЕЗИЦЬКИЙ В.О., ГАРАН Я.О., ДЕСЯТОВ О.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 61–63, 2014

Назва: Развитие принципов построения высоковольтных цифро-аналоговых преобразователей
Автори: ТАРАНОВ С.Г., ТЕСИК Ю.Ф., КАРАСИНСКИЙ О.Л., МОРОЗ Р.Н.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 64–66, 2014

Рубрика Перетворення параметрів електричної енергії

Назва: Структура хаотических процессов в преобразователе напряжения
Автори: ЖУЙКОВ В.Я., МАТИЙКО А.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 67–69, 2014

Назва: Розширення діапазону регулювання вхідного реактивного струму матричних перетворювачів на основі SVD-перетворення
Автори: МИХАЛЬСЬКИЙ В.М., СОБОЛЄВ В.М., ШАПОВАЛ І.А., ПОЛІЩУК С.Й., ЧОПИК В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 70–72, 2014

Назва: Design of Control Signals for Three Phase Matrix Converter on the Basis of Double Fourier Series
Автори: KOROTYEYEV I.Ye., KLYTTA M.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 73–74, 2014

Назва: Інтервальні струми в фільтро-компенсуючому перетворювачі з компенсацією струму саморозряду акумулятора
Автори: МИКОЛАЄЦЬ Д.А., МИКИТЮК В.І.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 75–77, 2014

Назва: Аналіз показників енергоефективності коректора коефіцієнта потужності при різних способах широтно-імпульсної модуляції
Автори: СТЕПЕНКО С.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 78–80, 2014

Назва: Багаторівневий інвертор напруги з амплітудною широтно-імпульсною модуляцією
Автори: ТЕРЕЩЕНКО Т.О., БЕЖЕНАР В.О., БІЛОШИЦЬКИЙ М.Ю.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 81–83, 2014

Назва: О возможности снижения динамических потерь в двухзвенном преобразователе постоянного напряжения с разделенной коммутацией
Автори: ИВАХНО В.В., ЗАМАРУЕВ В.В., СТЫСЛО Б.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 84–86, 2014

Назва: Управление импульсным преобразователем на скользящих режимах в базисе энергий
Автори: СКУРЯТИН Ю.В., ФОМИН А.И.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 87–89, 2014

Назва: Определение формы задающего тока компенсатора при работе ветрогенератора на выпрямительную нагрузку
Автори: ОСИПЕНКО Е.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 90–92, 2014

Назва: Особливості побудови систем електроживлення технологічної установки безтигельного електронно-променевого зонного переплаву
Автори: ЮРЧЕНКО М.М., СПІРІН В.М., СЕНЬКО В.І.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 93–95, 2014

Назва: Использование двойного ряда Фурье для расчета спектра модулированных сигналов
Автори: ВЕРБИЦКИЙ Е.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 96–98, 2014

Назва: Нелінійність аналого-цифрового перетворювача на базі сигма-дельта модулятора другого порядку
Автори: СУ ЦЗЮНЬ, КОЧАН Р.В., КОЧАН О.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 99–101, 2014

Рубрика Електромеханічне перетворення енергії

Назва: Выбор системы полеориентирования при векторном управлении асинхронными двигателями
Автори: ПЕРЕСАДА С.М., КОВБАСА С.Н., ОНАНКО А.Ю.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 102–104, 2014

Назва: Многокритериальный синтез анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем
Автори: КУЗНЕЦОВ Б.И., НИКИТИНА Т.Б., ТАТАРЧЕНКО М.О., ХОМЕНКО В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 105–107, 2014

Назва: Исследование пуска синхронного двигателя с широтно-импульсным преобразователем частоты
Автори: СИНЧУК О.Н., МИХАЙЛИЧЕНКО Д.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 108–110, 2014

Назва: Визначення та дослідження коефіцієнту потужності електромеханотронних систем з асинхронними двигунами
Автори: ПОПОВИЧ О.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 111–113, 2014

Назва: Двухроторная магнитоэлектрическая система возвратно-вращательного движения и ее математическая модель
Автори: ФИЛОМЕНКО А.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 114–116, 2014

Назва: Проектування вентильно-реактивного двигуна зі зниженими пульсаціями електромагнітного моменту
Автори: БІБІК О.В., ГРЕБЄНІКОВ В.В., ПРИЙМАК М.В., ГАМАЛЕЯ Р.Р.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 117–119, 2014

Назва: Навантажувальні випробування силових перетворювачів частоти на основі емуляції електричних машин
Автори: СЕРГІЄНКО Г.С., СТАРОСТІН С.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 120–122, 2014

Рубрика Електротехнології

Назва: Электромагнитный перемешиватель жидкого металла с поочередным действием бегущего и пульсирующего магнитных полей
Автори: ГЛУХЕНЬКИЙ А.И., ГОРИСЛАВЕЦ Ю.М., МАКСИМЕНКО В.Ю.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 123–125, 2014

Назва: Синхронный магнитоэлектрический перемешиватель жидкого металла в кристаллизаторе машин непрерывного литья заготовок стали
Автори: КОНДРАТЕНКО И.П., РАЩЕПКИН А.П.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 126–128, 2014

Назва: Визначення оптимальних характеристик високовольтної електророзрядної системи для реалізації технології електроімпульсного синтезу нановуглецю
Автори: ВІННИЧЕНКО Д.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 129–131, 2014

Назва: Регулирование параметров источников импульсного и постоянного напряжений при одновременном питании электрофильтров
Автори: ДИОРДИЙЧУК В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 132–134, 2014

Назва: Застосування динамічного програмування для задачі рівномірного використання вітрових електроустановок
Автори: МЕДИКОВСЬКИЙ М.О., ТЕСЛЮК В.М., ШУНЕВИЧ О.Б.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 135–137, 2014

Назва: Electrotechnological System for Monitoring Effects of Optical Range Electromagnetic Fields on Vegetation Bioobject
Автори: NIKIFOROVA L., KIZIM I., BOGATYREV Yu.
Джерело: Технічна електродинаміка 4: 138–140, 2014Інститут електродинаміки НАН Украіни, 2014

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.