PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.070

УДК 621.316:681.3

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОХИБКИ ПРОГНОЗУ «НА ДОБУ НАПЕРЕД» ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2020 (вересень/жовтень)
Cторінки 70 – 73

 

Автори
І.В. Блінов*, докт. техн. наук, В.О. Мірошник**, П.В. Шиманюк
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-8010-5301
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9036-7268

Виконано аналіз особливостей роботи операторів систем розподілу та оператора системи передачі в контексті механізмів відповідальності за небаланси споживання електричної енергії та виконання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії України. Розроблено методику розрахунку ціни похибки короткострокового прогнозу обсягів технологічних втрат електричної енергії. Проаналізовано розподіл ціни похибки прогнозу по годинам доби. На основі даних за четвертий квартал 2019 р. розраховано середньозважену ціну похибки прогнозу та оцінено середньорічні сукупні витрати на покриття небалансів у розмірі 5% від загального обсягу технологічних витрат в електричних мережах. Бібл. 4, рис. 1.

Ключові слова: ринок електроенергії, короткострокове прогнозування, технологічні втрати електроенергії.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        19.05.2020
Підписано до друку        25.08.2020УДК 621.316:681.3

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОШИБКИ ПРОГНОЗА «НА СУТКИ ВПЕРЕД» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2020 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 70 – 73

 

Авторы
И.В. Блинов, докт. техн. наук, В.А. Мирошник, П.В. Шиманюк
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Выполнен анализ особенностей работы операторов систем распределения и оператора системы передачи в контексте механизмов ответственности за небалансы потребления электрической энергии и выполнения специальных обязанностей на рынке электрической энергии Украины. Разработана методика расчета цены погрешности краткосрочного прогноза объемов технологических потерь электрической энергии. Проанали-зировано распределение цены погрешности прогноза по часам суток. На основе данных за четвертый квартал 2019 года рассчитана средневзвешенная цена погрешности прогноза и оценены среднегодовые совокупные расходы на покрытие небалансов в размере 5% от общего объема технологических потерь в электрических сетях. Библ. 4, рис. 1.

Ключевые слова: рынок электроэнергии, краткосрочное прогнозирование, технологические потери электроэнергии.

 

Поступила                            28.02.2020
Окончательный вариант     19.05.2020
Подписано в печать            25.08.2020Роботу виконано в межах виконання бюджетного наукового проєкту «Розробка методів та засобів короткострокового прогнозування вузлових електричних навантажень електроенергетичних систем в ринкових умовах», код програмної класифікації видатків 6541030.

 

Література
1. Про ринок електричної енергії: Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення 21.07.2017).
2. Tankevych S., Blinov I. The harmonized role model of electricity market in Ukraine. 2nd IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016). Kyiv, Ukraine, 7-11 June, 2016. Pp. 107-109.
3. Kuchanskyy V.V. The prevention measure of resonance overvoltages in extra high voltage transmission lines. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2017), Kyiv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017. Pp. 436-441. DOI: https://doi.org/10.1109/UKRCON.2017.8100529
4. Hong T. Crystal Ball. Lessons in Predictive Analytics. EnergyBiz. 2015. Vol. 12. No 2. Pp. 35-37.

 

PDF

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.