PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.04.072

УДК 621.316:681.3

СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ЕЛЕКРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2020 (липень/серпень)
Cторінки 72 – 75

 

Автори
Г.А. Іванов1, І.В. Блінов2*, докт. техн. наук, Є.В. Парус2**, канд. техн. наук, В.О.Мірошник2***
1- ДП «Гарантований покупець»,
вул. С. Петлюри, 56, Київ, 03680, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-8010-5301
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9087-3902
*** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9036-7268

Розглянуто організаційні засади та функції балансуючої групи Гарантованого покупця як основного механізму реалізації державної програми підтримки розвитку виробників з відновлюваними джерелами енергії. Проаналізовано основні переваги та недоліки таких об’єктів в частині їхнього впливу на процеси ціноутворення в організованих сегментах ринку електроенергії України. Визначено загальні підходи вирішення проблем, що виникають в умовах підвищення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел в Україні. Запропоновано підходи до побудови засобів аналізу факторів впливу обсягів відпущеної станціями з відновлюваними джерелами виробництва електроенергії на процеси ціноутворення в організованих сегментах ринку електроенергії України. Бібл. 4, рис. 1.

Ключові слова: гарантований покупець, відновлювані джерела енергії, ринок електричної енергії, порівняльний аналіз, імітаційне моделювання.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        04.05.2020
Підписано до друку        26.06.2020УДК 621.316:681.3

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2020 (июль/август)
Cтраницы 72 – 75

 

Авторы
Г.А. Иванов1, И.В. Блинов2, докт. техн. наук, Е.В. Парус2, канд. техн. наук, В.А. Мирошник2
1- Государственное предприятие «Гарантирующий покупатель», ул. Симона Петлюры, 56, Киев, 03680, Украина, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Перемоги, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Рассмотрены организационные основы и функции балансирующей группы Гарантированного покупателя как основного механизма реализации государственной программы поддержки развития производителей с возобновляемыми источниками энергии. Проанализированы основные преимущества и недостатки таких объектов в части их влияния на процессы ценообразования в организованных сегментах рынка электроэнергии Украины. Определены общие подходы к решению проблем, возникающих в условиях повышения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников в Украине. Предложены подходы к построению средств анализа факторов влияния объемов отпущенной станциями с возобновляемыми источниками производства электроэнергии на процессы ценообразования в организованных сегментах рынка электроэнергии Украины. Библ. 4, рис. 1.

Ключевые слова: гарантированный покупатель, возобновляемые источники энергии, рынок электрической энергии, сравнительный анализ, имитационное моделирование.

 

Поступила                             28.02.2020
Окончательный вариант      04.05.2020
Подписано в печать             26.06.2020Роботу виконано за рахунок коштів бюджетної програми «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низько вуглецевого розвитку України» (КПКВК 65411030).

Література
1. Про ринок електричної енергії. Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення: 29.04.2019).
2. Про альтернативні джерела енергії. Закон України від 20.02.2003. № 555- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15. (дата звернення: 29.04.2019).
3. Буткевич О.Ф., Юнєєва Н.Т., Гурєєва Т.М. До питання про розміщення накопичувачів енергії в ОЕС України. Технічна електродинаміка. 2019. № 6. С. 59-64. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.06.059
4. Блінов І.В., Мірошник В.О., Шиманюк П.В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлювальних джерел енергії. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2019. Вип. 54. C. 5-12. DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.54.005

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.