PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.04.060

УДК 621.314.22

КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ МІСТ В УМОВАХ СЛАБКОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ГРАФІКІВ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2020 (липень/серпень)
Cторінки 60 – 66

 

Автори
П.П. Говоров1*, докт. техн. наук, В.О. Новський2**, докт. техн. наук, В.П. Говоров1, канд. техн. наук, А.К. Кіндінова1
1- Харківський Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,
вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61000, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-0379-1448
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-3857-7027

Наведено результати розрахунково-експериментальних досліджень фільтрокомпенсуючого пристрою для застосування в освітлювальних електричних мережах та вольтододавального трансформатора, первинні обмотки якого підключаються до різних фаз електричної мережі, задля керування потоками активної й реактивної потужностей за слабкої кореляції графіків напруги і реактивної потужності та комплексному розв’язаному веденні режимів за напругою і реактивною потужністю в міських розподільних мережах. Бібл. 9, рис. 5.

Ключові слова: вольтододавальний трансформатор, фільтрокомпенсуючий пристрій, реактивна потужність, міська електромережа, керування, режим.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        08.04.2020
Підписано до друку        26.06.2020УДК 621.314.22

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ГРАФИКОВ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2020 (июль/август)
Cтраницы 60 – 66

 

Авторы
Ф.П. Говоров1, докт. техн. наук, В.А. Новский2, докт. техн. наук, В.Ф. Говоров1, канд. техн. наук, А.К. Киндинова1
1- Харьковский Национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова,
ул. Маршала Бажанова, 17, Харьков, 61000, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2- Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Перемоги, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Приведены результаты расчетно-экспериментальных исследований фильтрокомпенсирующего устройства для применения в осветительных электрических сетях и вольтодобавочного трансформатора, первичные обмотки которого подключаются к различным фазам электрической сети для управления потоками активной и реактивной мощностей в условиях слабой корреляции графиков напряжения и реактивной мощности и комплексном решении ведения режимов по напряжению и реактивной мощности в городских распре-делительных сетях. Библ. 9, рис. 5.

Ключевые слова: вольтодобавочный трансформатор, фильтрокомпенсирующее устройство, реактивная мощность, городская электрическая сеть, управление, режим.

 

Поступила                             28.02.2020
Окончательный вариант      08.04.2020
Подписано в печать             26.06.2020Література
1. Говоров Ф.П., Говоров В.Ф., Терешин О.В., Четверикова И.М. Комплексное решение вопросов регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в осветительных электрических сетях. Технічна електродинаміка. 2009. Тем. вип. «Силова електроніка та енергоефективність». Ч.1. С. 47-50.
2. Крогерис А.Ф., Рашевиц К.К., Трейманис Э. П., Шинка Я.К. Мощность переменного тока. Рига: Физ.-энерг. Ин-т Латв. АН, 1993, 294 c.
3. Артеменко М.Ю., Батрак Л.М., Поліщук С.Й. Активний струм та повна потужність трифазних систем електроживлення. Технічна електродинаміка. 2018. № 6. С. 69-72. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.069
4. Govorov P.P., Govorov V.P., Korol O.V. Reactive power compensation in electrical circuits whit discharge lamps. Proceeding International Scientific Conference (UNITECH-14). Gabrovo, 21-22 November, 2014. Vol. 1. Pp. 59-65.
5. Шидловський А.К., Новський В.О., Жаркін А.Ф. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями. К.: Наш формат, 2013. 378 с.
6. Липківський К.О., Можаровський А.Г. Особливості реалізації функції перетворення трансформаторно-ключової виконавчої структури регулятора-стабілізатора напруги змінного струму. Технічна електродинаміка. 2017. № 2. С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.02.035
7. Tirshu M., Kalinin L., Zaitsev D., Golub I., Spivak V., The model and characteristics of circular phase convertor. 10th International Conference and Exhibition on Electromechanical and Power Systems. Culegere de articole (SIELMEN-2015). 6-8 octombrie, 2015. Pp. 180-184.
8. Калинин Л., Зайцев Д., Тиршу М., Голуб I. Моделирование циклоконвертора на базе фазорегулятора с круговым преобразованием. ІV міжнародна конференція Інтелектуалькі енергетичні системи – ESS’15. Київ, 9-12 червня, 2015. С. 317-321.
9. Kalinin L, Zaitsev D, Tirshu M., Golub I. Capabilities for improving the control strategy of direct frequency conversion by using the phase-shifting transformer with power electronic switching equipment. Іnternational conference Еnergy of Moldova – 2016. Regional aspects of development. Chisinau, Republic of Moldova, 29 September–01 October, 2016. Pp. 214-221.

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.