PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.03.079

УДК 621.74 : 537.84

ЦИРКУЛЯЦІЯ МЕТАЛЕВОГО РОЗПЛАВУ В ІНДУКЦІЙНІЙ КАНАЛЬНІЙ ПЕЧІ ПРИ ФАЗОВОМУ КЕРУВАННІ НАПРУГАМИ ЖИВЛЕННЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 3, 2020 (травень/червень)
Cторінки 79 – 82

 

Автори
Ю.М. Гориславець*, докт.техн.наук, О.І. Глухенький**, канд.техн.наук, О.І. Бондар***, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-1668-4972
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-5053-5677
*** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-1678-8862

Представлено математичну модель, що описує взаємопов’язані електромагнітний і гідродинамічний процеси в індукційній канальній печі. Модель являє систему рівнянь магнітної гідродинаміки, яка включає в себе інтегро-диференціальні рівняння для електромагнітного поля у разі заданих напруг на індукторах печі та рівняння гідродинаміки у вигляді рівнянь Нав’є-Стокса, записаних для стаціонарної турбулентної течії з використанням k-ε моделі турбулентності. На прикладі двофазної канальної печі розглянуто вплив фазового кута зсуву між напругами, що живлять індуктори печі, на структуру та інтенсивність руху рідкого металу в каналах. Визначено значення цього кута, які забезпечують максимальну витрату транзитної течії розплаву в каналах. Бібл. 3, рис. 3.

Ключові слова: індукційна канальна піч, система електроживлення, математичне моделювання.

 

Надійшла                        28.02.2020
Остаточний варіант        26.03.2020
Підписано до друку        05.05.2020УДК 621.74 : 537.84

ЦИРКУЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА В ИНДУКЦИОННОЙ КАНАЛЬНОЙ ПЕЧИ ПРИ ФАЗОВОМ УПРАВЛЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯМИ ПИТАНИЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 3, 2020 (май/июнь)
Cтраницы 79 – 82

 

Авторы
Ю.М. Гориславец, докт.техн.наук, А.И. Глухенький, канд.техн.наук, А.И. Бондар, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Представлена математическая модель, описывающая взаимосвязанные электромагнитный и гидродинамический процессы в индукционной канальной печи. Модель представляет собой систему уравнений магнитной гидродинамики, которая включает в себя интегро-дифференциальные уравнения для электромагнитного поля при заданных напряжениях на индукторах печи и уравнения гидродинамики в виде уравнений Навье-Стокса, записанные для стационарного турбулентного течения с использованием k-ε модели турбулентности. На примере двухфазной канальной печи рассмотрено влияние фазового угла сдвига между напряжениями, питающими индукторы печи, на структуру и интенсивность движения жидкого металла в каналах. Определены значения этого угла, которые обеспечивают максимальный расход транзитного течения расплава в каналах. Библ. 3, рис. 3.

Ключевые слова: индукционная канальная печь, система электропитания, математическое моделирование.

 

Поступила                            28.02.2020
Окончательный вариант     26.03.2020
Подписано в печать             05.05.2020Роботу виконано за бюджетною темою "Розробити електромагнітні та напівпровідникові системи модульної структури для енергоефективної термообробки металевих розплавів і деталей" («Елтерм-П»), №ДР 0119U001212.

Література
1. Иванова Л.И., Гробова Л.С., Сокунов Б.А. Индукционные канальные печи. Екатеринбург: Изд-во УГТУ - УПИ, 2002. 105 с.
2. Фарбман С.А., Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1968. 496 с.
3. Гориславец Ю.М., Колесниченко А.Ф., Горохов В.И., Куроедов В.А., Витчинников Н.С. Разработка и освоение на Артемовском заводе ОЦМ трехфазных плавильных печей с однонаправленным движением металла. Цветные металлы. 1981. № 5. С.79-81.

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.