PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.03.062

УДК 621.314

ВПЛИВ СТОХАСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ЇХНЮ СТІЙКІСТЬ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 3, 2020 (травень/червень)
Cторінки 62 – 68

 

Автори
К.С. Клен*, канд.техн.наук, В.Я. Жуйков**, докт. техн. наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-6674-8332
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3338-2426

Наведено формули для розрахунку процесу зміни енергії у системах розосередженої генерації з врахуванням його випадкового характеру у просторі двох та трьох змінних. Представлено графік дискретного відображення процесу зміни енергії та діаграму Ламерея для дослідження стійкості цього процесу. Відмічено, що через випадковий характер процесу зміни енергії система може виходити із зони стійкої роботи. Наведено методику знаходження диференціалу випадкового процесу з Вінеровською складовою за формулою Іто. Представлено методику застосування закону повторного логарифму до Вінеровсього процесу та наведено графіки його типових траєкторій як на всьому інтервалі спостереження, так і в околі нуля. Обґрунтовано необхідність застосування у системах розосередженої генерації накопичувачів енергії для забезпечення їхньої стійкої роботи. Бібл. 11, рис. 8.

Ключові слова: системи розосередженої генерації, принцип невизначеності Гейзенберга, накопичувач, випадкові процеси.

 

Надійшла                        17.10.2019
Остаточний варіант        17.02.2020
Підписано до друку        05.05.2020УДК 621.314

ВЛИЯНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 3, 2020 (май/июнь)
Cтраницы 62 – 68

 

Авторы
Е.С. Клён, канд. техн. наук, В.Я. Жуйков, докт. техн. наук
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Приведены формулы для расчета процесса изменения энергии в системах распределенной генерации с учетом его случайного характера в пространстве двух и трех переменных. Представлены график дискретного отображения процесса изменения энергии и диаграмма Ламерея для исследования устойчивости этого процесса. Отмечено, что из-за случайного характера процесса изменения энергии система может выходить из зоны устойчивой работы. Приведена методика нахождения дифференциала случайного процесса с Винеровской составляющей по формуле Ито. Представлена методика применения закона повторного логарифма к Винеровскому процессу и приведены графики его типичных траекторий как на всем интервале наблюдения, так и в окрестности нуля. Обоснована необходимость применения в системах распределенной генерации накопителей энергии для обеспечения их устойчивой работы. Библ. 11, рис. 8.

Ключевые слова: системы распределенной генерации, принцип неопределенности Гейзенберга, накопитель, случайные процессы.

 

Поступила                            17.10.2019
Окончательный вариант     17.02.2020
Подписано в печать             05.05.2020Література
1. Жуйков В.Я., Лук’яненко Л.М., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С., Стелюк А.О., Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С. Підвищення ефективності систем з відновлюваними джерелами енергії. К.: Кафедра, 2018. 368 с.
2. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних енергетичних мереж та їхні перспективи в Україні. Технічна електродинаміка. 2012. № 5. С. 50-52.
3. Жуйков В.Я., Осипенко К.С. Принцип невизначеності Гейзенберга при оцінці рівня енергії, що генерується відновлюваними джерелами. Технічна електродинаміка. 2017. № 1. С. 10-16. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.01.010
4. Жуйков В.Я., Осипенко К.С. Оцінка фрактальної розмірності та передавальної функції хмар. Мікросистеми, електроніка та акустика. 2017. Том 22. № 5. С. 13-19. DOI: https://doi.org/10.20535/2523-4455.2017.22.5.106578
5. Бородин А.Н., Салминен Пааво. Справочник по броуновскому движению: факты и формулы. Санкт-Петербург: Лань, 2000. 639 с.
6. Измерения с помощью анализаторов качества электроэнергии. URL: http://khomovelectro.ru/articles/izmereniya-s-pomoshchyu-analizatorov-kachestva-elektroenergii.html (дата звернення: 18.10.2019).
7. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем. М.: Янус-К, 2002. 284 с.
8. Кузнецов Д.Ф. Некоторые вопросы теории численного решения стохастических дифференциальных уравнений. URL: http://diffjournal.spbu.ru/pdf/j011.pdf (дата звернення: 18.10.2019).
9. Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. М.: Физматлит, 2005. 408 с.
10. Лабораторія відновлюваних джерел енергії. URL: https://www.lares.fer.hr/ (дата звернення: 18.10.2019).
11. Marcelo G. Molina. Distributed energy storage systems for applications in future smart grids. Sixth IEEE/PES Transmission and Distribution: Latin America Conference and Exposition (T&D-LA). Montevideo, Uruguay, September 3-5, 2012. DOI: https://doi.org/10.1109/TDC-LA.2012.6319051

 

PDF

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.