PDF Print E-mail

№ 1

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2019


Issue DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01

ЗМІСТ

Рубрика          Теоретична електротехніка та електрофізика

Назва: Про неоднорідність намагнічування циліндричних осердь в однорідному магнітному полі
Автор: ЧУНІХІН К.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 3–6, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.003

Назва: Стохастическая идентификационная модель прогнозирования параметров устройств систем электрического транспорта
Автори: КОСТИН Н.А., МИЩЕНКО Т.Н.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 7–15, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.007

Рубрика          Перетворення параметрів електричної енергії

Назва: Вплив статистичного характеру параметрів елементів системи на рівень заряду накопичувача
Автори: ОСИПЕНКО К.С., ЖУЙКОВ В.Я.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 16–20, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.016

Назва: Вплив високочастотних втрат реального конденсатора при застосуванні безфільтрового методу зменшення несиметричних кондактивних завад від транзисторних перетворювачів із накопичувальним дроселем
Автори: ГУРІН В.К., ПАВЛОВСЬКИЙ В.О., ЮРЧЕНКО О.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 21–24, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.021

Назва: Електротехнічна система з частотно-параметричним регулюванням стабілізованого розрядного струму у вуглецевмісних газах
Автори: ВІННИЧЕНКО Д.В., НАЗАРОВА Н.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 25–28, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.025

Назва: Забезпечення електромагнітної сумісності потужного пристрою плавного пуску із судновою мережею в динамічних режимах
Автори: БУШЕР В.В., ЗАХАРЧЕНКО В.М., ГЛАЗЄВА О.В., ХАНДАКЖИ К.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 29–33, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.029

Рубрика          Електромеханічне перетворення енергії

Назва: Study of starting regimes of induction motors using equivalent parameters of quasi-3D field model
Автори: POPOVYCH O.M., GOLOVAN I.V.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 34–37, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.034

Назва: Віртуальний комплекс з параметричним налагоджуванням на параметри електромеханічної системи
Автори: ЧОРНИЙ О.П., СЕРГІЄНКО С.А.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 38–41, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.038

Рубрика          Електроенергетичні системи та устаткування

Назва: Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж
Автори: БУРБЕЛО М.Й., ГАДАЙ А.В., СТЕПУРА О.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 42–49, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042

Назва: Визначення місця однофазного замикання на землю в умовах електромагнітного впливу на повітряні лінії сигналізації, централізації та блокування залізниць
Автори: СОПЕЛЬ М.Ф., ГРЕБЧЕНКО М.В., МАКСИМЧУК В.Ф., ПИЛИПЕНКО Ю.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 50–54, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.050

Назва: Комбінований стохастичний метод, порівняння результатів, отриманих різними методами багатокритеріального ранжування розв’язків
Автори: ЛУК’ЯНЕНКО Л.М., ГОНЧАРЕНКО І.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 55–62, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.055

Назва: Перенапруги в електричних мережах власних потреб електростанцій, що виникають під час комутацій вакуумними вимикачами, та їх обмеження
Автори: РАВЛИК Н.О., РАВЛИК О.М., СЕГЕДА М.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 63–67, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.063

Назва: Обгрунтування області використання класу напруги 20 кВ у міських електричних мережах України
Автори: БУЙНИЙ Р.О., КРАСНОЖОН А.В., ЗОРІН В.В., КВИЦИНСЬКИЙ А.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 68–71, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.068

Рубрика          Електротехнологічні комплекси та системи

Назва: Моделирование и оптимизация новой индукционной стекловаренной печи с «внутренним» индуктором
Автори: ВОЛКОВ И.В., КУЧЕРЯВАЯ И.Н.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 72–78, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.072

Назва: Екстремальна система керування насосним комплексом за критерієм максимальної ефективності
Автори: ЗАГІРНЯК М.В., АЛЄКСЄЄВА Ю.О., КОНОХ І.С., КОРЕНЬКОВА Т.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 79–84, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.079

Рубрика          Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Назва: Комп’ютерне моделювання високочастотного цифро-аналогового перетворювача
Автори: ТЕСИК Ю.Ф., КАРАСИНСЬКИЙ О.Л., МОРОЗ Р.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 85–88, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.085

Назва: Калібрування термоелектричних сенсорів теплового потоку в системах діагностування теплового стану електричних машин
Автори: БАБАК В.П., КОВТУН С.І.
Джерело: Технічна електродинаміка 1: 89–92, 2019 DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.089Інститут електродинаміки НАН Украіни, 2019

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.