PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.038

УДК 621.313

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З ПАРАМЕТРИЧНИМ НАЛАГОДЖУВАННЯМ НА ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2019 (січень/лютий)
Cторінки 38 – 41

 

Автори
О.П. Чорний*, докт.техн.наук, С.А. Сергієнко**, канд.техн.наук
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8270-3284
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3977-5239

 

Представлено підхід до вирішення задачі параметричної ідентифікації електромеханічних перетворювачів постійного та змінного струму у динамічних режимах. Наведено експериментальні дослідження процесів ідентифікації параметрів двигунів постійного струму та асинхронного. Підтверджено ефективність розробленого алгоритму для налаштовування на реальну електромеханічну систему віртуального комплексу, що дасть змогу вирішувати задачі дослідження і діагностики, які не завжди можна виконати на експериментальній установці; встановлення допустимості і уточнення меж застосування режимів роботи електромеханічної системи; оцінки експлуатаційного стану системи і її конструктивних елементів; дослідження причин аварій і пошкоджень її складових. Бібл. 5, рис. 3, табл. 1.

Ключові слова: електромеханічна система, параметрична ідентифікація, віртуальний комплекс.

 

Надійшла                         02.03.2018
Остаточний варіант        26.06.2018
Підписано до друку        10.01.2019

УДК 621.313

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ НА ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2019 (январь/февраль)
Cтраницы 38 – 41

 

Авторы
А.П. Черный*, докт.техн.наук, С.А. Сергиенко**, канд.техн.наук
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского,
ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-8270-3284
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3977-5239

 

Представлен подход к решению задачи параметрической идентификации электромеханических преобразователей постоянного и переменного тока в динамических режимах. Приведены экспериментальные исследования процесов идентификации параметров двигателей постоянного тока и асинхронного. Подтверждена эффективность разработанного алгоритма для настройки на реальную электромеханическую систему виртуального комплекса, что позволит решать задачи исследования и диагностики, которые не всегда возможно выполнить на экспериментальной установке; установления допустимости и уточнения границ применения режимов работы электромеханической системы; оценки эксплуатационного состояния системы и ее конструктивных элементов; исследования причин аварий и повреждений ее составляющих. Библ. 5, рис. 3, табл. 1.

Ключевые слова: электромеханическая система, параметрическая идентификация, виртуальный комплекс.

 

Поступила                             02.03.2018
Окончательный вариант      26.06.2018
Подписано в печать             10.01.2019Література

1. Чорний О.П., Загірняк М.В., Сергієнко С.А. Підвищення якості підготовки фахівців на основі віртуальних лабораторних комплексів. Кременчук: КрНУ, 2017. 198 с.
2. Pothiya S., Chanposri S., Kamsawang S. and Kinares W. Parameter Identification of a DC Motor Using Tabu Search. KKU Engineering Journal. 2003. Vol. 30. No 3. Pp. 173–188.
3. Udomsuk S., Areerak K-L., Areerak K-N. and Srikaew A. Parameters Identification of Separately Excited DC Motor using Adaptive Tabu Search Technique. IEEE International Conference on Advances in Energy Engineering (ICAEE). Beijing, China, 19-20 June 2010. Pp. 48-51. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICAEE.2010.5557618.
4. Dupuis A., Ghribi M. and Kaddouri A. Multiobjective Genetic Estimation of DC Motor Parameters and Load Torque. IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). Hammamet, Tunisia, 8-10 Dec. 2004. Vol. 3. Pp. 1511-1514. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICIT.2004.1490788.
5. Смірнова Ю.А., Чорний О.П., Лашко Ю.В., Абдельмажид Бердай. Аналіз методів ідентифікації для визначення параметрів електричних машин. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2010. Вип. 4/2010 (12). С. 56-61.

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.