PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.077

УДК 621.314.1:621.316.1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2018 (листопад/грудень)
Cторінки 77 – 80

 

Автори
В.Б. Павлов, докт.техн.наук, В.О. Новський, докт.техн.наук, В.А. Попов, докт.техн.наук, С.О. Палачов, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Розглянуто особливості застосування зарядних станцій, що встановлюються в багатоквартирних будинках і громадських будівлях мегаполіса та призначені для заряджання тягових акумуляторних батарей електромобілів і гібридів. Визначено максимальний потенціальний резерв активної потужності електромережі для заряджання електромобілів у різні часи доби для реалізації можливості вирівнювання добового графіка навантаження розподільної електричної мережі за рахунок активного використання зарядних пристроїв і станцій під час мінімальних навантажень побутових та офісних електроспоживачів. Бібл. 3, рис. 4, табл. 1.

Ключові слова: електромобіль, зарядна станція, графік навантаження, розподільна електрична мережа.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       14.05.2018
Підписано до друку       23.10.2018УДК 621.314.1:621.316.1

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2018 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 77 – 80

 

Авторы
В.Б. Павлов, докт.техн.наук, В.А. Новский, докт.техн.наук, В.А. Попов, докт.техн.наук, С.А. Палачов, канд.техн. наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Рассмотрены особенности применения зарядных станций, которые устанавливаются в многоквартирных домах и общественных сооружениях мегаполиса и предназначены для зарядки тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и гибридов. Определен потенциальный резерв активной мощности электросети для зарядки электромобилей в разное время суток для реализации возможности выравнивания суточного графика нагрузки распределительной электрической сети за счет активного использования зарядных станций во время минимальных нагрузок бытовых и офисных потребителей электроэнергии. Библ. 3, рис. 4, табл. 1.

Ключевые слова: электромобиль, зарядная станция, график нагрузки, распределительная электрическая сеть.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     14.05.2018
Подписано в печать             23.10.2018Література

1. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. ДБН В.2.5-23:2010. К.: Мінрегіонбуд України, 2010, 167 с.
2. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий. М.: Энергоатомиздат, 1990. 480 с.
3. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Павлов В.Б., Новський В.О. Розвиток зарядної інфраструктури електромобілів і гібридного транспорту та її вплив на режими електричних мереж. Технічна електродинаміка. 2018. № 3. С. 74-81.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.