PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.073

УДК 621.314

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З РЕГУЛЬОВАНИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2018 (листопад/грудень)
Cторінки 73 – 76

 

Автори
Г.Г. Жемеров1*, докт.техн.наук, Н.О. Ільїна1**, докт.техн.наук, А.В. Машура1, Д.В. Тугай2***, докт.техн.наук
1 – Національний технічний університет «ХПІ»,
вул. Кирпичова, 2, 61002, Харків, Україна
2 – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
вул. Маршала Бажанова, 17, 61002, Харків, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3469-0121
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5644-862X
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2617-0297

 

Отримано аналітичні співвідношення для розрахунку максимально можливого коефіцієнта корисної дії системи електропостачання з регульованим електроприводом для трьох режимів роботи, обумовлених напрямком потоку енергії в системі – прямого, зворотного і двоспрямованого. Показано, що навіть за високих значень ККД системи електропостачання в прямому і зворотному потоках (у разі високих значень коефіцієнта повернення енергії) ККД у двоспрямованому потоці може бути неприйнятно малим. Бібл. 4, рис.3.

Ключові слова: система електропостачання, коефіцієнт повернення енергії, коефіцієнт корисної дії.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       17.04.2018
Підписано до друку       23.10.2018УДК 621.314

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2018 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 73 – 76

 

Авторы
Г.Г. Жемеров1, докт.техн.наук, Н.А. Ильина1, докт.техн.наук, А.В. Машура1, Д.В. Тугай2, докт.техн.наук
1 – Национальный технический университет «ХПИ»,
ул. Кирпичова, 2, Харьков, 61002, Украина
2 – Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова,
ул. Маршала Бажанова, 17, Харьков, 61002, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Получены аналитические соотношения для расчета максимально возможного коэффициента полезного действия системы электроснабжения с регулируемым электроприводом для трех режимов работы, обусловленных направлением потока энергии в системе – прямого, обратного и двунаправленного. Показано, что даже при высоких значениях КПД системы электроснабжения в прямом и обратном потоках при высоких значениях коэффициента возврата энергии КПД в двунаправленном потоке может быть катастрофически малым. Библ. 4, рис. 3.

Ключевые слова: система электроснабжения, коэффициент возврата энергии, коэффициент полезного действия.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     17.04.2018
Подписано в печать             23.10.2018Література

1. Никифоров М.М., Каштанов А.Л., Кандаев В.А. Методика оценки потенциала энергоэффективности применения рекуперативного торможения. Известия Транссиба. 2012. № 1 (9). C. 72–78.
2. Костин Н.А., Никитенко А.В. Автономность рекуперативного торможения – основа надежной энергоэффективной рекуперации на электроподвижном составе постоянного тока. Залізничний транспорт України. 2014. № 3. С. 15–23.
3. Артеменко М.Ю., Батрак Л.М., Михальський В.М., Поліщук С.Й. Аналіз можливості збільшення ККД трифазної чотирипровідної системи живлення засобами паралельної активної фільтрації. Технічна електродинаміка. 2015. № 6. С. 12–18.
4. Zhemerov G., Ilina N., Tugay D. The Theorem of Minimum Energy Losses in Three-Phase Four-Wire Energy Supply System. 2016 2nd IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016). June 07-11, 2016, Kyiv, Ukraine, Pp. 52-54. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2016.7521889

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.