PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.054

УДК 621.313.2

ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МАГНІТОПРОВОДУ КІЛЬЦЕВОГО РОТОРА ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ГЕНЕРАТОРА

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2018 (листопад/грудень)
Cторінки 54 – 57

 

Автори
В.В. Козирський1*, докт.техн.наук, О.Д. Подольцев2**, докт.техн.наук, М.І. Трегуб3, канд.техн.наук
1 – Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв оборони, 12, Київ 03041, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 – Білоцерківський національний аграрний університет,
вул. Курсова, 37, Біла Церква, 09117, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-6780-9750
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9029-9397

 

За результатами чисельного моделювання методом скінченних елементів та експериментального дослідження дослідного зразка визначено вплив габаритних розмірів феромагнітних елементів кільцевого ротора вентильного реактивного генератора на кратність змінення магнітної провідності його магнітної системи внаслідок руху цього ротора. Встановлені числові співвідношення геометричних розмірів цих елементів у разі їх квадратного перетину, за яких досягається максимальне змінення провідності магнітної системи в процесі руху ротора та покращуються електромагнітні характеристики генератора. Бібл. 7, рис. 5.

Ключові слова: вітроелектричний вентильний реактивний генератор, кільцевий ротор, магнітна провідність, раціональні геометричні розміри, електромагнітна система.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       09.07.2018
Підписано до друку       23.10.2018УДК 621.313.2

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ МАГНИТОПРОВОДА КОЛЬЦЕВОГО РОТОРА ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ГЕНЕРАТОРА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2018 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 54 – 57

 

Авторы
В.В. Козырский1, докт.техн.наук, А.Д. Подольцев2, докт.техн.наук, Н.И. Трегуб3, канд.техн.наук
1 – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев обороны, 12, Киев, 03041, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 – Белоцеpковский национальный аграрный университет,
ул. Курсовая, 37, Белая Церковь, 09117, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

На основании результатов численного моделирования методом конечных элементов и экспериментального исследования опытного образца рассмотрено влияние геометрических размеров ферромагнитных элементов кольцеобразного ротора вентильного реактивного генератора на кратность изменения проводимости магнитной цепи, вызванную движением этого ротора. Определены количественные соотношения геометрических размеров этих элементов, имеющих квадратное сечение, при которых достигается максимальное изменение проводимости магнитной системы при движении ротора и улучшаются электромагнитные характеристики генератора. Библ. 7, рис. 5.

Ключевые слова: ветроэлектрический вентильный реактивный генератор, кольцевой ротор, магнитная проводимость, рациональные геометрические размеры, электромагнитная система.

 

Поступила                                05.03.2018
Окончательный вариант     09.07.2018
Подписано в печать             23.10.2018Література

1. Сінчук О.М., Козакевич І.А., Юрченко М.М. Бездатчикове керування вентильними реактивними двигунами тяго-вих електромеханічних систем. Технічна електродинаміка. 2017. № 5. С. 62–66. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.062
2. Альпер Н.Я., Терзян А.А. Индукторные генераторы. М.: Энергия, 1970. 192 с.
3. Козирський В.В., Трегуб М.І. Методологія вибору типу і геометричної конфігурації кільцевороторного дуго статорного генератора безредукторної вітроелектричної установки. Міжн. наук.-практ. конф. Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК, Київ, 5 – 6 листопада 2013 р. С. 57–58.
4. Трегуб М.І., Козирський В.В. Індукторний аксіальний генератор. Патент України № 101118, 2012.
5. Darie E., Cepisca C., Darie I. The use of switched reluctance generator in wind energy applications. Proc. of EPE-PEMC , September 1 – 3, 2008, Poland. Pp. 1963-1966. DOI: https://doi.org/10.5772/7358
6. Liu X., Chen Z. A Novel Excitation Assistance Switched Reluctance Wind Power Generator. IEEE Transaction on Magnetics. 2014. No 11. Vol. 50. Pp. 150-155. DOI: https://doi.org/10.1109/TMAG.2014.2327798
7. Nassereddine M., Rizk J., Nagrial N. Switched reluctance generator for wind power applications. Proc. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2008. Vol. 31. Pp. 126-130.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.