PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.050

УДК 621.313

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНОЇ СХЕМИ ОДНОФАЗНОГО ВКЛЮЧЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНИХ УСТАНОВОК

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2018 (листопад/грудень)
Cторінки 50 – 53

 

Автори
Ю.В. Шуруб1*, канд.техн.наук, В.Є. Василенков2, канд.техн.наук, Ю.Л. Цицюрський2
1 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-2735-4613

 

Для насосних установок запропоновано комбіновану схему однофазного включення регульованого за напругою асинхронного електроприводу з трифазним двигуном, що дає змогу отримати задовільні експлуатаційні та енергетичні характеристики у пусковому та робочому режимах при постійній ємності фазозміщуючого конденсатора. Доведено можливість зменшення втрат потужності внаслідок застосування перемикання схем включення обмоток двигуна на різних діапазонах регулювання швидкості порівняно із схемами з постійною структурою. Бібл. 9, рис. 5.

Ключові слова: асинхронний електропривод, фазозміщуючий конденсатор, однофазне живлення.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       17.05.2018
Підписано до друку       23.10.2018УДК 621.313

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННОЙ СХЕМЫ ОДНОФАЗНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2018 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 50 – 53

 

Авторы
Ю.В. Шуруб1*, канд.техн.наук, В.Е. Василенков2, канд.техн.наук, Ю.Л. Цицюрский2
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина

Для насосных установок предложена комбинированная схема однофазного включения регулируемого по напряжению асинхронного электропривода с трехфазным двигателем, которая позволяет получить удовлетворительные эксплуатационные и энергетические характеристики в пусковом и рабочем режимах при постоянной емкости фазосмещающего конденсатора. Доказана возможность уменьшения потерь мощности за счет применения переключения схем включения обмоток двигателя на разных диапазонах регулирования скорости по сравнению со схемами с постоянной структурой. Библ. 9, рис. 5.

Ключевые слова: асинхронный электропривод, фазосмещающий конденсатор, однофазное питание.

 

Поступила                                05.03.2018
Окончательный вариант     17.05.2018
Подписано в печать             23.10.2018Література

1. Шуруб Ю.В. Сравнительный анализ схемных решений силовой части трехфазно-однофазных асинхронных электроприводов при параметрическом регулировании координат и изменяющемся напряжении. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. 2002. Вип. 1(12). С. 71-74.
2. Хижняк Т.А., Гусев О.О., Ліпінський І.С. Дистанційне керування електротехнічними пристроями в системах регулювання мікроклімату. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 32–34. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.032
3. Lysenko V., Dudnyk A. Automation of Biotechnological Objects. Proc. 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET2016. Lviv, Ukraine, February 23-26, 2016. Pp. 44–46. DOI: https://doi.org/10.1109/TCSET.2016.7451963
4. Бібік О.В., Попович О.М., Шевчук С.П. Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку. Технічна електродинаміка. 2016. № 5. С. 38–45. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.038
5. Malyar V., Hamola O., Maday V. Calculation of capacitors for starting up a three-phase asynchronous motor fed by single-phase power supply. Proc. 17th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering CPEE2016. Sandomierz, Poland, September 14-17, 2016. Pp. 1-4. DOI: https://doi.org/10.1109/CPEE.2016.7738735
6. Eltamaly A.M., Alolah A.I., Hamouda R., Abdulghany M.Y. A novel digital implementation of AC voltage controller for speed control of induction motor. International Journal of Power and Energy Conversion. 2010. Vol. 2. No 1. Pp. 78–94. DOI: https://doi.org/10.1504/IJPEC.2010.030862
7. Шуруб Ю.В. Статистична оптимізація регульованих за напругою асинхронних електроприводів. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 116–118.
8. Попович О.М., Головань І.В. Уточнення аналізу режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханотронних систем еквівалентуванням їх польових моделей коловими. Технічна електродинаміка. 2014. № 5. С. 113–115.
9. Mazurenko L.I., Dzhura O.V., Shevchuk S.P. Transients in a Transistor-Switched Capacitor Regulator of a Stand-Alone Induction Generator Supplying a Single-Phase Load. Proc. International Conference on Modern Electrical and Energy Systems MEES2017. Kremenchuk, Ukraine, November 15-17, 2017. Рp. 244-247. DOI: https://doi.org/10.1109/MEES.2017.8248901

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.