PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.06.046

УДК 621.313

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ БЕЗКОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОНІЗОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗІ КАСКАДНОГО ТРИФАЗНО-ТРИФАЗНОГО МОДУЛЯТОРА НАПРУГИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2018 (листопад/грудень)
Cторінки 46 – 49

 

Автори
Л.І. Мазуренко1*, докт.техн.наук, К.М. Василів2, докт.техн.наук
1 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Національний університет "Львівська політехніка",
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7059-249X

 

Встановлено закономірності перебігу електромагнітних процесів, які відбуваються в безконтактній системі збудження асинхронізованого генератора на базі каскадного трифазно-трифазного модулятора напруги щодо можливості розширення діапазону двозонного ковзання генератора. Запропоновано спосіб коригування параметрів роторів машин модулятора та генератора, який дає змогу стабілізувати роботу комутатора в діапазоні ковзання S=−1 ÷ +0,4. Бібл. 4, рис. 5.

Ключові слова: асинхронізований генератор, модулятор напруги, комутатор, безконтактна система збудження, ковзання.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       29.05.2018
Підписано до друку       23.10.2018УДК 621.313

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЗБУДЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗЕ КАСКАДНОГО ТРЕХФАЗНО-ТРЕХФАЗНОГО МОДУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2018 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 46 – 49

 

Авторы
Л.И. Мазуренко1, докт.техн.наук, К.Н. Васылив2, докт.техн.наук
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Национальный университет "Львовская политехника",
ул. С. Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина

Установлены закономерности электромагнитных процессов, протекающих в бесконтактной системе возбуждения асинхронизированного генератора на базе трехфазно-трехфазного модулятора напряжения на предмет возможности расширения диапазона двухзонного скольжения генератора. Предложен способ корректировки параметров роторов машин модулятора и генератора, позволяющий стабилизировать работу коммутатора в диапазоне скольжения S=−1 ÷ +0,4. Библ. 4, рис. 5.

Ключевые слова: асинхронизированный генератор, модулятор напряжения, коммутатор, бесконтактная система возбуждения, скольжение.

 

Поступила                                05.03.2018
Окончательный вариант     29.05.2018
Подписано в печать             23.10.2018Література

1. Yanmei Yao. Study of Induction Machines with Rotating Power Electronic Converter. Doctoral Thesis Stockholm. Sweden, 2016. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1045804/FULLTEXT01.pdf
2. Naveed Ur Rehman Malik. Modelling, Analysis and Control Aspects of a Rotating Power Electronic Brushless Doubly-Fed Induction Generator. Doctoral Thesis in Electrical Machines and Drives Stockholm. Sweden, 2015. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/79ee/303c7376f34e74357ec593d49c46243204b0.pdf
3. Галиновский А.М. Бесконтактный асинхронизированный генератор с модулированным преобразователем частоты. Труды І Международной (ІІІ Всероссийской) конференции по электромеханотронике. Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. 1997. С. 182-192.
4. Василів К.М. Математична модель динамічних процесів автономної електроенергетичної системи на базі безконтактного асинхронізованого генератора з трифазно-трифазним каскадним модульованим збуджувачем. Технічна електродинаміка. 2004. № 5. С. 50-55.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.