PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.096

УДК 621.311

ВИКОРИСТАННЯ GSM ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІСЦЬ ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ ЗІ ШТИРЬОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 96 – 99

 

Автори
В.М. Безручко1*, канд.техн.наук, Р.О. Буйний1**, канд.техн.наук, А.Ю. Строгій1, В.І. Ткач2
1 – Чернігівський національний технологічний університет,
вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14035, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – ПАТ «Чернігівобленерго», вул. Гонча, 40, Чернігів, 14000, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3705-8543
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-5432-2924

 

Запропоновано спосіб ідентифікації однофазних замикань на землю через штирьову ізоляцію в мережах з ізольованою нейтраллю за рахунок встановлення на кожну опору ПЛ пристроїв, що живляться від струму ОЗЗ. За наявності струму ОЗЗ у заземлюючому спуску стійки опори зазначені пристрої відправляють повідомлення через GSM-мережу стільникового зв’язку на диспетчерський пункт. Показано можливість живлення таких пристроїв навіть у разі мінімальних струмів замикань на землю, що виключає необхідність у підкорочуванні непошкоджених фаз мережі для визначення місця ОЗЗ. Отримано мінімально необхідну ємність накопичувача, енергії якої достатньо для надійного відправлення повідомлення через GSM-мережу стільникового зв’язку. Бібл. 5, рис. 5.

Ключові слова: електрична мережа, ізольована нейтраль, однофазні замикання на землю, пошук місця замикання, спосіб ідентифікації.

 

Надійшла                         02.03.2018
Остаточний варіант       04.04.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.311

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕСТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ СО ШТЫРЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 96 – 99

 

Авторы
В.М. Безручко1*, канд.техн.наук, Р.А. Буйный1**, канд.техн.наук, А.Ю. Строгий1, В.И. Ткач2
1 – Черниговский национальный технологический университет,
ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14035, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – ПАО «Черниговоблэнерго»,
ул. Гончая, 40, Чернигов, 14000, Украина

 

Предложен способ идентификации однофазных замыканий на землю через штыревую изоляцию в сетях с изолированной нейтралью за счет установки устройств на каждую опору ВЛ, питающихся от токов ОЗЗ. При наличии тока ОЗЗ в заземляющем спуске стойки опоры указанные устройства отправляют сообщение через GSM-сеть сотовой связи на диспетчерский пункт. Показана возможность питания таких устройств даже при минимальных токах замыкания на землю, что исключает необходимость в подкорачивании неповрежденных фаз сети для определения места ОЗЗ. Получена минимально необходимая емкость накопителя, энергии которого достаточно для надежной отправки сообщения через GSM-сеть сотовой связи. Библ. 5, рис. 5.

Ключевые слова: электрическая сеть, изолированная нейтраль, однофазные замыкания на землю, поиск места замыкания, способ идентификации.

 

Поступила                                02.03.2018
Окончательный вариант     04.04.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Зорін В.В. Автоматичне секціонування розподільних електричних мереж напругою 6–10 кВ із застосуванням роз'єднувачів нового покоління. Технічна електродинаміка. 2014. № 3. С. 70-75.
2. Кучерявенков А.А., Карпашев А.С. Устройство для определения местоположения и вида повреждений воздушной линии электропередач. Патент России на полезную модель №126144, 2013.
3. Черемісін М.М., Зубко В.М., Коробка В.О., Сідоров Г.А., Пироженко А.А. Фіксатор короткого замикання. Патент України № 64352 А, 2004.
4. Зубко В.М., Коробка В.О., Мірошник О.В. Ефективність моніторингу замикань в мережах з ізольованою нейтраллю. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2010. Вип. 102. С. 21-23.
5. Руководство по эксплуатации. Комплект индикаторов короткого замыкания ИКЗ-В33-У3.
URL: http://www.antraks.ru/biblioteca/normativnaya-dokumentatsiya?download=104:komplekt-indikatorov-korotkogo-zamykaniya-ikz-v33-u3. (дата звернення 10.02.2018)

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.