PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.092

УДК 621.314.26

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 92 – 95

 

Автори
О.O. Шавьолкін, докт.техн.наук, І.О. Шведчикова, докт.техн.наук
Київський національний університет технологій та дизайну,
вул. Немировича-Данченка, 2, Kиїв, 01011, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Розглянуто однофазний перетворювач для комбінованих систем електроживлення з інтегрованими в його структуру вольтододатним трансформатором та інвертором, що забезпечує при роботі паралельно з мережею поєднання функції силового активного фільтра з підтриманням у точці підключення до мережі близького до одиниці коефіцієнта потужності, роботу в автономному режимі і стабілізацію напруги на навантаженні в нормально допустимих межах. Обґрунтовано вибір параметрів схеми. Запропоновано використання змінної структури системи управління перетворювачем при регулюванні напруги на вході мережевого інвертора відповідно до значення напруги мережі і припинення генерації енергії в мережу, коли її напруга вище гранично допустимого значення. Наведено результати моделювання системи. Бібл. 4, рис. 3.

Ключові слова: комбінована система електроживлення, силовий активний фільтр, фотоелектрична сонячна батарея, мережевий інвертор, вольтододатний трансформатор, автономний режим, стабілізація напруги, моделювання.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       11.04.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.314.26

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 92 – 95

 

Авторы
А.А. Шавёлкин, докт.техн.наук, И.А. Шведчикова, докт.техн.наук
Киевский национальный университет технологий и дизайна,
ул. Немировича-Данченко, 2, Киев, 01011, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Рассмотрен однофазный преобразователь для комбинированных систем электроснабжения с интегрированными в его структуру вольтодобавочным трансформатором и инвертором, обеспечивающий при работе параллельно с сетью совмещение функции силового активного фильтра с поддержанием в точке подключения к сети близкого к единице коэффициента мощности, работу в автономном режиме и стабилизацию напряжения на нагрузке в нормально допустимых пределах. Обоснован выбор параметров схемы. Предложено использование переменной структуры системы управления преобразователем при регулировании напряжения на входе сетевого инвертора в соответствии со значением напряжения сети и прекращение генерации энергии в сеть, когда ее напряжение выше предельно допустимого значения. Приведены результаты моделирования системы. Библ. 4, рис. 3.

Ключевые слова: комбинированная система электроснабжения, силовой активный фильтр, фотоэлектрическая солнечная батарея, сетевой инвертор, вольтодобавочный трансформатор, автономный режим, стабилизация напряжения, моделирование.

 

Поступила                                05.03.2018
Окончательный вариант     11.04.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Sung-Hun Ko, Seong-Ryong Lee, Hooman Dehbonei, Nayar C.V. A Grid-Connected Photovoltaic System with Direct Coupled Power Quality Control. 32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, IECON 2006, Paris, France, 6-10 Nov., 2006. Рp. 5203-5208.
2. Tsao-Tsung Ma. Power Quality Enhancement in Micro-grids Using Multifunctional DG Inverters. Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, IMECS 2012. Hong Kong, 2012. Vol II. Рp. 996-1001.
3. Shavelkin A.A. Structures of single-phase converters units for combined electrical supply systems with photoelectric solar panels. Tekhnichna Elektrodynamika. № 2. 2018. Pp. 39–46. (Rus)
4. ABB solar inverters. www.abb.com/solarinverters

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.