PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.088

УДК 621.314

СТАБІЛІЗАЦІЯ НАПРУГИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 88 – 91

 

Автори
Д.В. Тугай1*, докт.техн.наук, Г.Г. Жемеров2**, докт.техн.наук
1 – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Національний технічний університет «ХПІ»,
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-2617-0297
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3469-0121

 

Обґрунтовано можливість збільшення коефіцієнта корисної дії контактної мережі постійного струму за рахунок використання активних випрямлячів – джерел напруги (АВДН) у силовому обладнанні тягових підстанцій для стабілізації напруги на струмоприймачі електрорухомого складу. Одержано розрахункові формули, що да-ють можливість розраховувати траєкторії стабілізації напруги на струмоприймачі рухомого складу в залежності від положення електропоїзда на міжпідстанційній ділянці, для двох способів стабілізації – «синхронного» і «асинхронного». Бібл. 5, рис. 4, табл. 1.

Ключові слова: стабілізація напруги, контактна мережа, струмоприймач, коефіцієнт корисної дії.

 

Надійшла                         02.03.2018
Остаточний варіант       24.04.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.314

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 88 – 91

 

Авторы
Д.В. Тугай1*, докт.техн.наук, Г.Г. Жемеров2**, докт.техн.наук
1 – Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова,
ул. Маршала Бажанова, 17, Харьков, 61002, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Национальный технический университет «ХПИ»,
ул. Кирпичова, 2, Харьков, 61002, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Обоснована возможность увеличения коэффициента полезного действия контактной сети постоянного тока за счет использования активных выпрямителей – источников напряжения в силовом оборудовании тяговых подстанций для стабилизации напряжения на токоприемнике электроподвижного состава. Получены расчетные формулы, позволяющие определять траектории стабилизации напряжения на токоприемнике подвижного состава в зависимости от положения электропоезда на межподстанционном участке, для двух способов стабилизации – «синхронного» и «асинхронного». Библ. 5, рис. 4, табл. 1.

Ключевые слова: стабилизация напряжения, контактная сеть, токоприемник, коэффициент полезного действия.

 

Поступила                                02.03.2018
Окончательный вариант     24.04.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Інструкція ЦЕ0009. Правила улаштування системи тягового електропостачання залізниць України. Київ: Швидкий рух, 2005, 80 с.
2. Косарєв Є.М. Регулювання напруги в контактній мережі електрифікованих залізниць постійного струму. Електрифікація транспорту. 2015. № 9. С. 37-43.
3. Плахтий А.А. Обзор схем трехфазных активных выпрямителей с коррекцией коэффициента мощности для тяговых подстанций постоянного тока. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УкрДАЗТ. 2013. Вип. 142. С. 144-150.
4. Потребление электроэнергии в Украине за 11 мес. 2017 г. увеличилось на 0.8%. Энергетика Украины. URL : http://uaenergy.com.ua (дата звернення 16.01.2018).
5. Тер-Оганов Э.В., Пышкин А.А. Электроснабжение железных дорог. Екатеринбург: УрГУПС, 2014. 432 с.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.