PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.080

УДК 62-83, 681.587, 681.5.033

СПІВВІДНОШЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА МОМЕНТІВ У ДВОДВИГУННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З БЕЗРЕДУКТОРНИМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ДИФЕРЕНЦІАЛОМ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 80 – 83

 

Автори
В.П. Стяжкін1*, канд.техн.наук, В.І. Теряєв2, канд.техн.наук, С.І. Гаврилюк1
1 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0602-1112

 

Встановлено співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електроприводі з безредукторним електромеханічним диференціалом у замкненій двоканальній системі регулювання швидкості. Досліджено статичні та динамічні режими роботи цієї системи з врахуванням встановлених співвідношень. Бібл. 5, рис. 4.

Ключові слова: дводвигунний електропривод, безредукторний електромеханічний диференціал, математична модель, двоканальна система керування.

 

Надійшла                         02.03.2018
Остаточний варіант       11.05.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 62-83, 681.587, 681.5.033

СООТНОШЕНИЯ СКОРОСТЕЙ И МОМЕНТОВ В ДВУХДВИГАТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С БЕЗРЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 80 – 83

 

Авторы
В.П. Стяжкин1*, канд.техн.наук, В.И. Теряев2, канд.техн.наук, С.И. Гаврилюк1
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»,
пр. Победы, 56, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Установлено соотношение скоростей и моментов в двухдвигательном электроприводе с безредукторным электромеханическим дифференциалом в замкнутой двухканальной системе регулирования скорости. Исследованы статические и динамические режимы работы этой системы с учетом установленных соотношений. Библ. 5, рис. 4.

Ключевые слова: двухдвигательный электропривод, безредукторный электромеханический дифференциал, математическая модель, двухканальная система управления.

 

Поступила                                02.03.2018
Окончательный вариант     11.05.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Теряєв В.І., Стяжкін В.П., Гаврилюк С.І. Двоканальний регульований електропривод. Патент України № 124134, 2017.
2. Чемоданов Б.К. Следящие приводы. M.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. 903 с.
3. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. Л.: Энергоиздат, 1982. 392 с.
4. Клепиков В.Б., Худяев А.А., Поленок В.В. Итерационный двухканальный электропривод подачи для прецизионных станков и механизмов. Технічна електродинаміка. 2015. № 5. С. 26-35.
5. Xiao J.R., Pan J.F. Position tracking control of two permanent magnet linear synchronous motors. International Conference on Power Electronics Systems and Applications – Smart Mobility, Power Transfer & Security (PESA). 2017. Hong Kong, China. December 12-14, 2017. Pp. 1-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PESA.2017.8277729 .

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.