PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.065

УДК 621.313

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З УРАХУВАННЯМ ЇЗДОВОГО ЦИКЛУ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 65 – 68

 

Автори
Гребеніков В.В.*, докт.техн.наук, Приймак М.В.**
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-1114-1218
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-1383-232X

 

Наведено результати моделювання електродвигуна з постійними магнітами, який може бути використаний замість двигуна внутрішнього згоряння для автомобілів класу міні. Визначено розміри магнітної системи електродвигуна і значення електромагнітного моменту з урахуванням масогабаритних параметрів електромобіля і європейського їздового циклу. Визначено оптимальну товщину магнітів, за якої забезпечується задане значення електромагнітного моменту, а також оптимальну продуктивність циркуляційного насоса, при якій забезпечується задана щільність струму і оптимальне рідинне охолодження. Всі розрахунки виконано в пакетах MotorSolve і Magnet, наданих компанією Infolytica. Бібл. 4, рис. 6.

Ключові слова: електродвигун з постійними магнітами, їздовий цикл, оптимальна геометрія ротора.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       20.03.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.313

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ С УЧЕТОМ ЕЗДОВОГО ЦИКЛА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 65 – 68

 

Авторы
Гребеников В.В.*, докт.техн.наук, Приймак М.В.**
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Приведены результаты моделирования электродвигателя с постоянными магнитами, который может быть использован вместо двигателя внутреннего сгорания для автомобилей класса мини. Определены размеры магнитной системы электродвигателя и значения электромагнитного момента с учетом массогабаритных параметров электромобиля и европейского ездового цикла. Определена оптимальная толщина магнитов, при которой обеспечивается заданное значение электромагнитного момента, а также оптимальная производительность циркуляционного насоса, при которой обеспечивается заданная плотность тока и оптимальное жидкостное охлаждение. Все расчеты выполнены в пакетах MotorSolve и Magnet, предоставленных компанией Infolytica. Библ. 4, рис. 6.

Ключевые слова: электродвигатель с постоянными магнитами, ездовой цикл, оптимальная геометрия ротора.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     20.03.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Lazari P., Wang J., Chen L. A. Computationally Efficient Design Technique for Electric-Vehicle Traction Machines. IEEE Transactions on Industry Applications. 2014. Vol. 13. No 5. Pp. 3203–3213.
2. Chen L., Wang J., Lazari P., Chen X. Optimizations of a permanent magnet machine targeting different driving cycles for electric vehicles. International Electric Machines & Drives Conference, IEEE International. May 12-15, 2013. Chicago, Illinois, USA. Pp. 855 – 862.
3. Васьковский Ю.Н, Гайденко Ю.А., Русятинский А.Е. Математическое моделирование и выбор конструктивных параметров тягового синхронного электродвигателя с постоянными магнитами. Технічна електродинаміка. 2013. № 6. С. 40–45.
4. Гребеников В.В., Прыймак М.В. Сравнительный анализ магнитных систем электродвигателей с постоянными магнитами для электробуса. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. 2016. Вип. 11 (1183). С. 42 – 46.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.