PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.035

УДК 621.314

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 35 – 38

 

Автори
В.Я. Жуйков*, докт.техн.наук, Д.А. Миколаєць**, канд.техн.наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-3338-2426
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9152-8593

 

Розглянуто геометричний підхід із застосуванням матриці переходу від незалежних змінних у трикоординатному просторі до залежної системи з двома незалежними змінними. Отримано співвідношення, яке дає змогу виразити вихідні змінні через вхідні. Побудовано простір векторів вхідних та вихідних змінних. Бібл. 9, рис. 3, табл. 1.

Ключові слова: силовий активний фільтр, геометричний підхід, компенсація реактивної потужності.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       05.04.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 624.314

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 35 – 38

 

Авторы
В.Я. Жуйков*, докт.техн.наук, Д.А. Миколаец**, канд.техн.наук
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Рассмотрен геометрический подход с применением матрицы перехода от независимых переменных в трикоординатном пространстве к зависимой системе с двумя независимыми переменными. Получено соотношение, позволяющее выразить выходные переменные через входные. Построено пространство векторов входных и выходных переменных. Библ. 9, рис. 3, табл. 1.

Ключевые слова: силовой активный фильтр, геометрический подход, компенсация реактивной мощности.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     05.04.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Ryan M.J., Lorenz R.D., De Doncker R.W. Modeling of Multileg Sine-Wave Inverters: A Geometric Approach. IEEE Transactions on industrial electronics. 1999. Vol. 46. No 6. Pp. 1187-1198. DOI: https://doi.org/10.1109/41.808008
2. Cadaval E.R., Gonzalez F.B., Montero M.I.M. Active power line conditioner based on two parallel conver-ters topology. Compatibility in Power Electronics. 2005, Gdynia, Poland. IEEE, June 1. Pp. 134 - 140. DOI: https://doi.org/10.1109/CPE.2005.1547558
3. Жемеров Г.Г., Тугай Д.В. Составляющие мощности суммарных потерь электрической энергии в пространственных pqr координатах. Електротехніка і електромеханіка. 2016. № 2. С. 11-19.
4. Ямненко Ю.С., Терещенко Т.О., Миколаєць Д.А. Фільтро-компенсуючий перетворювач з системою заряду/розряду акумуляторної батареї. Технічна електродинаміка. 2015. № 5. С. 16-20.
5. Михальський В.М., Соболєв В.М., Чопик В.В., Шаповал І.А. Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів. Технічна електродинаміка. 2014. № 1. С. 41-50.
6. Артеменко М.Ю., Батрак Л.М., Михальський В.М., Поліщук В.Й. Оптимізація енергетичних характеристик трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром у несиметричному синусоїдному режимі. Технічна електродинаміка. 2015. № 2. С. 30-37.
7. Жуйков В.Я., Нгуен Лыхай Тунг. Условие компенсации реактивной мощности высокочастотным преобразователем параллельного типа. Электроника и связь. 1998. № 5. С. 82-85.
8. Миколаєць Д.А., Микитюк В.I. Інтервальні струми в фільтро-компенсуючому перетворювачі з компенсацією струму саморозряду акумулятора. Технічна електродинаміка. 2014. № 4. С. 75-77.
9. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров. М.: Наука, 1964. 772 с.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.