PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.031

УДК 624.314

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОНАПРЯМЛЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ УНІФІКОВАНОГО ІНВЕРТОРНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 31 – 34

 

Автори
А.Ф. Жаркін*, чл.-кор. НАН України, А.Г. Пазєєв**, канд.техн.наук, В.О. Новський***, докт.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5996-0901
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-1944-4114
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3857-7027

 

Наведено результати імітаційного моделювання роботи двонапрямленого перетворювача постійної напруги, що входить до складу уніфікованого інверторного модуля багатомодульної системи накопичення електроенергії та досліджено вплив основних параметрів і режимів роботи перетворювача на значення струмів його силових елементів. Отримано максимальні значення струмів і напруг у перетворювачі потужністю 300 кВт, що дає змогу здійснити обґрунтований вибір силових перемикаючих елементів, а також вибір параметрів і проведення інженерних розрахунків силових реактивних елементів та системи керування. Бібл. 7, рис. 5.

Ключові слова: системи накопичення електроенергії, двонапрямлений перетворювач постійної напруги, двонапрямлений інверторний модуль, IGBT-модуль.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       21.03.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 624.314

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ УНИФИЦИ-РОВАННОГО ИНВЕРТОРНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 31 – 34

 

Авторы
А.Ф. Жаркин*, чл.-корр. НАН Украины, А.Г. Пазеев**, канд.техн.наук, В.А. Новский***, докт.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Приведены результаты имитационного моделирования работы двунаправленного преобразователя постоянного напряжения, который входит в состав унифицированного инверторного модуля многомодульной системы накопления электроэнергии, а также исследовано влияние основных параметров и режимов работы преобразователя на значения токов силовых элементов. Получены максимальные значения токов и напряжений в преобразователе мощностью 300 кВт, что позволяет осуществить обоснованный выбор силовых переклюючающих элементов, а также выбор параметров и проведение инженерных расчетов силовых реактивных элементов и системы управления. Библ. 7, рис. 5.

Ключевые слова: системы накопления электроэнергии, двунаправленный преобразователь постоянного напряжения, двунаправленный инверторный модуль, IGBT-модуль.

 

Поступила                               05.03.2018
Окончательный вариант     21.03.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Смоленцев Н.И. Накопители энергии в локальных электрических сетях. Ползуновский вестник. 2013. № 4-2. С. 176–181.
2. Яркие перспективы. Журнал АББ. Энергия разума. 2017. № 1. С. 4–17. Режим доступа: http://new.abb.com/docs/librariesprovider55/Пресса-о-нас/абб-энергия-разума-01-2017.pdf?sfvrsn=2
3. Naayagi R.T., Forsyth A.J. and Shuttleworth R. High-Power Bidirectional DC–DC Converter for Aerospace Applications. IEEE Transactions on Power Electronics. 2012. Vol. 27. No 11. Рp. 4366-4379. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2012.2184771
4. Мартынов В.В., Руденко Ю.В. Специализированные системы электропитания для электротехнологического оборудования. Технічна електродинаміка. 2012. № 3. С. 101–102.
5. Zhang J., Lai J.-S., Kim R.-Y. and Yu W. High-power density design of a soft-switching high-power bidirectional DC–DC converter. IEEE Transactions on Power Electronics. 2007. Vol. 22. Issue 4. Рp. 1145–1153.
6. Жаркин А.Ф., Пазеев А.Г., Новский В.А., Малахатка Д.А. Качество выходного напряжения трехфазных активных корректоров коэффициента мощности. Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. праць. 2017. № 27 (1249). С. 354–359.
7. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Пазєєв А.Г. Безперервні наближені моделі перетворювачів змінної напруги в постійну з активною корекцією коефіцієнта потужності. Технічна електродинаміка. 2011. № 6. С. 11–17.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.