PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.026

УДК 621.314

НЕСИНУСОЇДАЛЬНІСТЬ НАПРУГИ В АВТОНОМНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ З КЕРОВАНИМ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИМ ПРИСТРОЄМ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2018 (вересень/жовтень)
Cторінки 26 – 30

 

Автори
О.К. Жук*, канд.техн.наук, Д.О. Жук**, канд.техн.наук, Д.В. Криворучко***
Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова,
пр. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-9069-475X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-9782-1822
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-8670-8872

 

Запропоновано удосконалений аналітичний метод оцінки спотворень напруги в автономній електроенергетичній системі з потужним перетворювачем та керованим гібридним фільтрокомпенсуючим пристроєм, який містить некерований резонансний фільтр та реакторний компенсатор з широтно-імпульсним регулюванням. Виконано аналіз кусково-неперервної форми напруги в усталеному режимі системи з урахуванням взаємного впливу її елементів та їхніх параметрів. У замкненій скінченній формі одержано аналітичні вирази для коефіцієнта спотворення синусоїдальності (коефіцієнта гармонік), що враховують весь гармонічний спектр напруги. Виконано порівняння результатів аналітичних розрахунків і комп’ютерного моделювання. Бібл. 8, рис. 3, табл. 2.

Ключові слова: керований фільтрокомпенсуючий пристрій, коефіцієнт несинусоїдальності.

 

Надійшла                         25.03.2018
Остаточний варіант       13.04.2018
Підписано до друку       16.08.2018УДК 621.314

НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С УПРАВЛЯЕМЫМ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2018 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 26 – 30

 

Авторы
О.К. Жук*, канд.техн.наук, Д.О. Жук**, канд.техн.наук, Д.В. Криворучко***
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
пр. Героев Украины, 9, Николаев, 54025, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Предложен усовершенствованный аналитический метод оценки искажений напряжения в автономной электроэнергетической системе с мощным преобразователем и управляемым гибридным фильтрокомпенсирующим устройством, который содержит неуправляемый резонансный фильтр и реакторный компенсатор с широтно-импульсным регулированием. Выполнен анализ кусочно-непрерывной формы напряжения в установившемся режиме системы с учетом взаимного влияния ее элементов и их параметров. В замкнутой конечной форме получены аналитические выражения для коэффициента несинусоидальности (коэффициента гармоник), учитывающие весь гармоничный спектр напряжения. Выполнено сопоставление результатов аналитических расчетов и компьютерного моделирования. Библ. 8, рис. 3, табл. 2.

Ключевые слова: управляемое фильтрокомпенсирующее устройство, коэффициент несинусоидальности.

 

Поступила                               25.03.2018
Окончательный вариант     13.04.2018
Подписано в печать             16.08.2018Література

1. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення. Технічна електродинаміка. 2010. № 6. С. 44-50.
2. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями. Технічна електродинаміка. 2015. № 4. С. 48-52.
3. Михальський В.М., Соболєв В.М., Чопик В.В., Шаповал І.А. Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів. Технічна електродинаміка. 2014. № 1. С. 41-50.
4. Жаркин А.Ф., Новский В.А., Палачев С.А. Нормативно-правовое регулирование качества электрической энергии. Анализ украинских и европейских законодаельных актов и нормативно-технических документов. К: Институт электродинамики НАН Украины, 2010. 167 с.
5. Жук А.К. Анализ влияния сетевых фильтров на несинусоидальность напряжения в автономных электроэнергетических системах с тиристорными преобразователями. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск Силова електроніка та енергоефективність. Ч. 2. 2004. С. 93-98.
6. Жук О.К., Жук Д.О., Криворучко Д.В. Керований фільтрокомпенсуючий пристрій. Патент України №120790, 2017.
7. Атабеков Г.И. Основы теории цепей. СПб.: Изд. «Лань», 2009. 432 с.
8. Абрамов Б.И., Парфенов Б.М., Шевырев Ю.В. Методы выбора параметров фильтрокомпенсирующих устройств ступенчатого типа для тиристорных электроприводов в системах соизмеримой мощности. Электротехника. 2001. № 3. С. 38-42.

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.