PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.03.074

УДК 621.314.1

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЗАРЯДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНОГО І ГІБРИДНОГО ТРАНСПОРТУ НА РЕЖИМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 3, 2018 (травень/червень)
Cторінки 74 – 81

 

Автори
А.К. Шидловський*, академік НАН України, А.Ф. Жаркін**, чл.-кор. НАН України, В.Б. Павлов***, докт.техн.наук, В.О. Новський****, докт.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7643-365X
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0001-5996-0901
*** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0565-265X
**** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-3857-7027

 

Розглянуто практичні аспекти розвитку інфраструктури зарядних пристроїв і стаціонарних станцій для електромобілів і гібридних транспортних засобів, а також їхній вплив на режими електричних мереж. Показано, що при масовому використанні зарядної інфраструктури електромобільного і гібридного транспорту можна істотно підвищити ефективність і стабільність роботи енергосистеми, зокрема, за рахунок згладжування піків графіків навантаження електричної мережі. Розглянуто технічні засоби забезпечення електромагнітної сумісності та електробезпеки в низьковольтних мережах при підключенні до них зарядних пристроїв і станцій. Бібл. 13, рис. 4.

Ключові слова: електромобіль, гібридний транспорт, зарядний пристрій, електрична мережа, графік навантаження, електромагнітна сумісність, електробезпека.

 

Надійшла                         10.08.2017
Остаточний варіант       17.08.2017
Підписано до друку       13.04.2018УДК 621.314.1

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОГО И ГИБРИДНОГО ТРАНСПОРТА НА РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 3, 2018 (май/июнь)
Cтраницы 74 – 81

 

Авторы
А.К. Шидловский, академик НАН Украины, А.Ф. Жаркин, чл.-корр. НАН Украины, В.Б. Павлов, докт.техн.наук, В.А. Новский, докт.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Рассмотрены практические аспекты развития инфраструктуры зарядных устройств и стационарных станций для электромобилей и гибридных транспортных средств, а также их влияние на режимы электрических сетей. Показано, что массовое использование зарядной инфраструктуры электромобильного транспорта может существенно повысить эффективность и стабильность работы энергосистемы за счет сглаживания пиков графиков нагрузки сети. Рассмотрены технические средства обеспечения электромагнитной совместимости и электробезопасности в низковольтных сетях при подключении к ним зарядных устройств и станций. Библ. 13, рис. 4.

Ключевые слова: электромобиль, гибридный транспорт, зарядное устройства, электрическая сеть, график нагрузки, электромагнитная совместимость, электробезопасность.

 

Поступила                                10.08.2017
Окончательный вариант     17.08.2017
Подписано в печать             13.04.2018

 

Література

1. Киселева С.В., Попель О.С., Тарасенко А.Б., Титов В.Ф., Ткачева Т.С., Усанов А.Б. Оценка технико-экономических параметров зарядного терминала для электротранспорта на основе солнечной генерации. Альтернативная энергетика и экология. 2013. № 11. С. 16-24.
2. Осорин М.П. Развитие зарядной инфраструктуры для эксплуатации электротранспорта в московском регионе. На пути к электрическому миру. 2012. Вып. 1. С. 65-72.
3. Смирнов О.П. Перспективні напрями розвитку сучасного автомобілебудування. Вісник НТУ ХПІ. 2014. № 9 (10523). С. 61-65.
4. Цыпулев Д.Ю. Влияние развития электротранспорта на энергетические системы. На пути к электрическому миру. 2012. Вып. 1. С. 58-64.
5. Шидловський А.К., Новський В.О., Жаркін А.Ф. Стабілізація параметрів електричної енергії в трифазних системах напівпровідниковими коригуючими пристроями. Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2013. 378 с.
6. Шидловский А.К., Павлов В.Б. Особенности создания и эксплуатации внутригородского электромобильного транспорта. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2014. № 39. С. 99-105.
7. Правила устройства електроустановок. Х.: Форт, 2015. 808 с.
8. Жаркін А.Ф., Павлов В.Б., Павленко В.Є., Тугаєнко Ю.П., Бойко П.С. Пристрій керування акумуляторною електроплатформою. Патент України № 105927. 2016.
9. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Капличний Н.М., Новський В.О., Козлов О.В. Трифазна електрична мережа. Патент України № 65104. 2011.
10. ДСТУ EN50160 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 28 с.
11. Зарядные станции для электромобилей. URL: http://naukarus.com/zyaryadnye-stantsii-dlya-elektromobiley (дата звернення 23.06.2017)
12. Зарядные устройства и станции для электромобилей. URL: htps://www.sea.com.ua/e-mobility/zaradye-ustrojstva-i-stancii-dla-elektrmobile (дата звернення 23.06.2017)
13. Звіт про інфраструктуру зарядки електромобілів. URL: http://news.ihsmarkit.com/press-release/automotive/global-ev-charging-stations-skyrocket-2020-ihs-report-says (дата звернення 23.06.2017)

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.