PDF Print E-mail

№ 5

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2017Issue DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05

ЗМІСТ

Назва: Наукометричні показники журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародній базі даних Scopus 2016 р
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 3–6, 2017

Рубрика          Теоретична електротехніка та електрофізика

Назва: Аналитический метод расчета квазистационарного трехмерного электромагнитного поля тока, протекающего по контуру произвольной конфигурации вблизи электропроводного тела
Автори: ВАСЕЦКИЙ Ю.М., ДЗЮБА К.К.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 7–17, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.007

Назва: Computation of periodic magnetic field in ferromagnetic conductive medium and supply current harmonics by using harmonic balance finite element method
Автори: PETUKHOV I.S.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 18–22, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.018

Назва: Критерії необхідної та достатньої кількості ітерацій фільтрації неперіодичних нестаціонарних сигналів багатоітераційними методами
Автори: ШИДЛОВСЬКА Н.А., ЗАХАРЧЕНКО С.М., ЧЕРКАСЬКИЙ О.П.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 23–31, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.023

Назва: Мультифизические процессы при электроискровой обработке токопроводящих гранул
Автори: КУЧЕРЯВАЯ И.Н.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 32–38, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.032

Рубрика          Перетворення параметрів електричної енергії

Назва: Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним конденсатором
Автори: СУПРУНОВСЬКА Н.І., ПЕРЕТЯТКО Ю.В., РОЗІСКУЛОВ С.С., МИХАЙЛЕНКО В.В., ЧИБЕЛІС В.І., ОЛІЙНИК В.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 39–46, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.039

Назва: Особливості реконфігурації трансформаторно-ключової виконавчої структури стабілізатора-регулятора напруги змінного струму
Автори: ЛИПКІВСЬКИЙ К.О.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 47–52, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.047

Рубрика          Електромеханічне перетворення енергії

Назва: Нейро-нечіткі спостерігачі для ідентифікації притискного зусилля магнітокерованих рушіїв мобільних роботів
Автори: КОНДРАТЕНКО Ю.П., ЙОАХІМ РУДОЛЬФ, КОЗЛОВ О.В., ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М., ГЕРАСІН О.С.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 53–61, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.053

Назва: Бездатчикове керування вентильними реактивними двигунами тягових електромеханічних систем
Автори: СІНЧУК О.М., КОЗАКЕВИЧ І.А., ЮРЧЕНКО М.М.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 62–66, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.062

Рубрика          Електроенергетичні системи та устаткування

Назва: Ідентифікація в реальному часі низькочастотних мод електромеханічних коливань в електроенергетичних системах
Автори: БУТКЕВИЧ О.Ф., ЧИЖЕВСЬКИЙ В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 67–75, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.067

Рубрика          Електротехнологічні комплекси та системи

Назва: Ефективність універсальних електромагнітних перемішувачів рідкого металу в залежності від частоти живлення
Автори: ШИДЛОВСЬКИЙ А.К., ГОРИСЛАВЕЦЬ Ю.М., ГЛУХЕНЬКИЙ О.І., БОНДАР О.І.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 76–82, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.076

Назва: Вибір параметрів електромеханічного перетворювача індукційного типу для електродинамічної обробки зварних з'єднань
Автори: КОНДРАТЕНКО І.П., ЖИЛЬЦОВ А.В., ПАЩИН М.О., ВАСЮК В.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 83–88, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.083

Назва: Экспериментальная установка для очистки воды при помощи разрядов в газовых пузырях
Автори: БОЙКО Н.И., МАКОГОН А.В.
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 89–95, 2017  DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.089

Назва: До 70-річчя Михайла Васильовича Загірняка
Джерело: Технічна електродинаміка 5: 96–96, 2017Інститут електродинаміки НАН Украіни, 2017

 

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.