PDF Печать E-mail

УДК 001.1

НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖУРНАЛУ "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" У МІЖНАРОДНІЙ БАЗІ ДАНИХ SCOPUS 2016 р.

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2017 (вересень/жовтень)
Cторінки 3 – 6

 

Автор
Л.В.Городжа, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Cтисло проаналізовано наукометрічні показники журналу "Технічна електродинаміка" за версією міжнарордної наукометричної бази даних SCOPUS та шляхи їхнього покращення. На основі викладеного намічені необхідні подальші кроки і підходи в політиці журналу для зростання його наукометричних показників для досягнення його високого рівня. Бібл. 10, рис. 1, табл. 2.

Ключові слова: журнал, наукометричні показники, цитування, Scopus, ORCID, Google Scholar

 

Надійшла                         10.08.2017
Підписано до друку       17.08.2017УДК 001.1

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛА "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS 2016 г.

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2017 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 3 – 6

 

Автор
Л.В.Городжа, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Кратко проанализированы наукометричные показатели журнала "Техническая электродинамика" по версии межнарордной наукометрической базы данных SCOPUS и пути их улучшения. На основании изложенного намечены необходимые дальнейшие шаги и подходы в политике журнала для роста его наукометрических показателей и достижения его высокого уровня. Библ. 10, рис. 1, табл. 2.

Ключевые слова: журнал, наукометрические показатели, цитирование, Scopus, ORCID, Google Scholar

 

Поступила                             10.08.2017
Подписано в печать           17.08.2017Література

1. Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, – 2014. – 250 с.
2. http://www.openscience.in.ua/ua-journals
3.Journal metrics. http://www.journalmetrics.com
4.Henk F. Moed. Measuring contextual citation impact of scientific journals. – Available at: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0911/0911.2632.pd
5. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100207636&tip=sid&clean=0
6. http://www.journalindicators.com/indicators/journal/21100207636
7. http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category
8. Рекомендації EASE (Европейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів науко-вих статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою // Морфологія. – 2011. – Том V. – № 1. – С. 45 – 48.
9. Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerce Scopus // Бібліотечний вісник. – С. 6 – 21.
10. Тихонкова І. Де і чому втрачае український вчений? Як запобігти втратам наукометричних показників. https://biph.kiev.ua/images/a/aa/29-10-2015Fizio%D0%B4l.pdf

PDF