PDF Print E-mail

УДК 001.1

НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖУРНАЛУ "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" У МІЖНАРОДНІЙ БАЗІ ДАНИХ SCOPUS 2016 р.

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2017 (вересень/жовтень)
Cторінки 3 – 6

 

Автор
Л.В.Городжа, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Cтисло проаналізовано наукометрічні показники журналу "Технічна електродинаміка" за версією міжнарордної наукометричної бази даних SCOPUS та шляхи їхнього покращення. На основі викладеного намічені необхідні подальші кроки і підходи в політиці журналу для зростання його наукометричних показників для досягнення його високого рівня. Бібл. 10, рис. 1, табл. 2.

Ключові слова: журнал, наукометричні показники, цитування, Scopus, ORCID, Google Scholar

 

Надійшла                         10.08.2017
Підписано до друку       17.08.2017УДК 001.1

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛА "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS 2016 г.

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2017 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 3 – 6

 

Автор
Л.В.Городжа, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Кратко проанализированы наукометричные показатели журнала "Техническая электродинамика" по версии межнарордной наукометрической базы данных SCOPUS и пути их улучшения. На основании изложенного намечены необходимые дальнейшие шаги и подходы в политике журнала для роста его наукометрических показателей и достижения его высокого уровня. Библ. 10, рис. 1, табл. 2.

Ключевые слова: журнал, наукометрические показатели, цитирование, Scopus, ORCID, Google Scholar

 

Поступила                             10.08.2017
Подписано в печать           17.08.2017Література

1. Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, – 2014. – 250 с.
2. http://www.openscience.in.ua/ua-journals
3.Journal metrics. http://www.journalmetrics.com
4.Henk F. Moed. Measuring contextual citation impact of scientific journals. – Available at: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0911/0911.2632.pd
5. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100207636&tip=sid&clean=0
6. http://www.journalindicators.com/indicators/journal/21100207636
7. http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category
8. Рекомендації EASE (Европейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів науко-вих статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою // Морфологія. – 2011. – Том V. – № 1. – С. 45 – 48.
9. Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerce Scopus // Бібліотечний вісник. – С. 6 – 21.
10. Тихонкова І. Де і чому втрачае український вчений? Як запобігти втратам наукометричних показників. https://biph.kiev.ua/images/a/aa/29-10-2015Fizio%D0%B4l.pdf

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.