PDF Print E-mail

УДК 621.317

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.04.072

СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2017 (липень/серпень)
Cторінки 72 – 78

 

Автори
O.M. Васілевський1, докт.техн.наук, М.Ю. Яковлев2, докт.техн.наук, П.І. Кулаков1*, докт.техн.наук
1 – Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
вул. Героїв Майдана, 32, Львів, 79012, Україна
*ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0167-2218

 

У статті запропоновано спектральний метод оцінювання динамічної невизначеності засобів вимірювань, який дозволяє досліджувати точність вимірювань у динамічному режимі роботи в частотній області, оцінювати амплітудні значення динамічної невизначеності на основі частотної характеристики та спектральної функції вхідного сигналу. Результати були апробовані під час оцінювання невизначеності динамічних вимірювань віброприскорення електродвигунів. Встановлено, що максимальне значення динамічної невизначеності вимірювання віброприскорення складає 0,137 м/c2 при часі спостереження 600 с та номінальному значенні сигналу віброприскорення 0,35 м/c2 на частоті 6 кГц. Бібл. 10, рис. 2, табл. 1.

Ключові слова: динамічна невизначеність засобу вимірювання, оцінювання якості динамічних вимірювань, спектральна функція, частотна характеристика, віброприскорення.

 

Надійшла                         13.05.2016
Остаточний варіант       03.05.2017
Підписано до друку       15.06.2017УДК 621.317

СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2017 (июль/август)
Cтраницы 72 – 78

 

Авторы
А.Н. Василевский1, докт.техн.наук, М.Ю. Яковлев2, докт.техн.наук, П.И. Кулаков1, докт.техн.наук
1 – Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Национальная академия сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного,
ул. Героев Майдана, 32, Львов, 79012, Украина

 

В статье предложен спектральный метод оценки динамической неопределенности измерительных приборов, который позволяет исследовать точность измерений в динамических режимах эксплуатации в частотной области, оценивать амплитудные значения динамической неопределенности на основе частотной характеристики и спектральной функции входного сигнала. Результаты были апробированы при оценивании неопределенности динамических измерений виброускорения электродвигателей. Установлено, что максимальное значение динамической неопределенности измерения виброускорения составляет 0,137 м/c2 при времени наблюдения 600 с и номинальном значении сигнала виброускорения 0,35 м/c2 на частоте 6 кГц. Библ. 10, рис. 2, табл. 1.

Ключевые слова: динамическая неопределенность средства измерения, оценка качества динамических измерений, спектральная функция, частотная характеристика, виброускорение.

 

Поступила                              13.05.2016
Окончательный вариант     03.05.2017
Подписано в печать             15.06.2017Література

1. Васілевський О. М. Методика визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання на основі концепції невизначеності // Технічна електродинаміка. – 2014 . – № 6. – С. 81 – 88.
2. Гижко Ю.І., Мислович М.В. Елементи теорії та питання практичного застосування систем вібро-діагностування рухомих вузлів електричних машин // Технічна електродинаміка. – 2015 . – № 2. – С. 45 –56.
3. Поджаренко В.О., Васілевський О.М., Севастьянов В.М. Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювальних каналів вібрації // Український метрологічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 60–65.
4. Eichstadt S. Analysis of Dynamic Measurements. Evaluation of dynamic measurement uncertainty. – Berlin: Frankenberg, 2012. – 87 р.
5. Eichstädt S., Elster C., Smith Ian M., Esward Trevor J. Evaluation of dynamic measurement uncertainty – an open-source software package to bridge theory and practice // Journal of Sensors and Sensor System. – 2017. – No 6. Pp. 97–105.
6. Elster C., Eichstädt S., Link A. Uncertainty evaluation of dynamic measurements in line with GUM // XIX IMEKO World Congress on Fundamental and Applied Metrology. – 2009. – Pp. 2311 – 2314.
7. Esward T. J., Elster C., Hessling J. P. Analysis of dynamic measurements: new challenges require new solutions // XIX IMEKO World Congress on Fundamental and Applied Metrology. – 2009. – Pp. 2307 – 2310.
8. Vasilevskyi O. M. A frequency method for dynamic uncertainty evaluation of measurement during modes of dynamic operation // International Journal of Metrology and Quality Engineering. – 2015. – Vol. 6. – No 2. – 202. – http://doi.org/10.1051/ijmqe/2015008.
9. ISO/IEC Guide 98-1:2009 «Uncertainty of measurement – Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement». – Geneva (Switzerland): ISO. – 2009. – 32 p.
10. Офіційна мережева сторінка компанії Maple – розробника ПЗ Maple 9. – Режим доступу: http://www.maplesoft.com (Serial Number IS: 917995808).

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.