PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.06.050

УДК 621.313

УТОЧНЕНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 6, 2016 (листопад/грудень)
Cторінки 50 – 53

 

Автор
І.В. Головань, канд.техн.наук
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Проведено порівняльний аналіз результатів чисельного дослідження режиму короткого замикання асинхронного двигуна типу 4A132M8, 4A355S8 за методикою ГОСТ 7217-87 з їхніми каталоговими значеннями. Уточнено методику перерахунку обертового моменту і струму короткого замикання фізичного експерименту з пони-женої напруги живлення на номінальну за порівняльним аналізом результатів чисельного експерименту режиму роботи короткого замикання серійного асинхронного двигуна і каталоговими даними. Бібл. 4, рис. 4.

Ключові слова: асинхронний двигун, обертовий момент, струм, коротке замикання.

 

Надійшла                         29.03.2016
Остаточний варіант       22.06.2016
Підписано до друку       27.10.2016УДК 621.313

УТОЧНЕННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖИМА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 6, 2016 (ноябрь/декабрь)
Cтраницы 50 – 53

 

Автор
И.В.Головань, канд.техн.наук
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Проведен сравнительный анализ результатов численного исследования режима короткого замыкания асинхронного двигателя типа 4A132M8, 4A355S8 по методике ГОСТ 7217-87 с их каталоговыми значениями. Уточнена методика перерасчета вращательного момента и тока короткого замыкания (КЗ) физического эксперимента с пониженного напряжения на номинальное по сравнительному анализу результатов численного эксперимента режима работы (КЗ) серийного асинхронного двигателя и каталоговыми данными. Библ. 4, рис. 4.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, вращающий момент, ток, короткое замыкание.

 

Поступила                               29.03.2016
Окончательный вариант     22.06.2016
Подписано в печать             27.10.2016Література

1. ГОСТ 7217-87. Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний.
2. Кравчик А.Э., Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник. – М.: Энергоиздат, 1982. – 504 с.
3. Попович О.М., Головань І.В. Уточнення аналізу режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханотронних систем еквівалентуванням їхніх польових моделей коловими // Техн. електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 113–115.
4. Попович О.М. Математичні моделі, параметри та характеристики асинхронних двигунів електромеханотронних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.техн.наук: спец. 05.09.01 «Електричні машини і апарати». – К., 2015. – 39 с.

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.