PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.076

УДК 621.313

МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ВІДКЛЮЧЕНИХ ПРИЄДНАНЬ МЕРЕЖІ 6-10 кВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2016 (вересень/жовтень)
Cторінки 76 – 78

 

Автори
М.В.Гребченко1*, докт.техн.наук, О.В.Кожухар2**, О.В.Демченко2
1 – Національний університет біоресурсів і природокористування,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – ДТЕК, Донецькобленерго,
вул. Островського, 8, Краматорськ, 84302, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0003-0055-9042
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-7432-2526

 

Представлено основні положення методу, що дозволяє автоматично оцінювати стан електрообладнання відключених приєднань та його ізоляції. Метод засновано на визначенні несиметрії параметрів електрообладнання, для чого використовується заряд ємностей приєднання від джерела постійної напруги і аналізуються пара-метри перехідного процесу розряду, який виникає після відключення постійної напруги. Наведено результати досліджень в умовах діючої підстанції. Бібл. 3, рис. 3.

Ключові слова: ізоляція, перехідний процес, експериментальні дослідження.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       07.04.2016
Підписано до друку       13.09.2016УДК 621.313

МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ СЕТИ 6-10 КВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2016 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 76 – 78

 

Авторы
Н.В.Гребченко1, докт.техн.наук, А.В.Кожухарь2, О.В.Демченко2
1 – Национальный университет биоресурсов и природопользования,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – ДТЕК, Донецкоблэнерго,
ул. Островского, 8, Краматорск, 84302, Украина

 

Приведены основные положения метода, который позволяет автоматически оценивать состояние электрооборудования отключенных присоединений и его изоляции. Метод основан на выявлении несимметрии параметров электрооборудования, для чего используется заряд емкостей присоединения от источника постоянного напряжения и анализируются параметры переходного процесса разряда, который возникает после отключения постоянного напряжения. Приведены результаты исследований в условиях действующей подстанции. Библ. 3, рис. 3.

Ключевые слова: изоляция, переходный процесс, экспериментальные исследования.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант    07.04.2016
Подписано в печать             13.09.2016Література

1. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – Москва: Энергоатомиздат. – 1989. – 528 с.
2. Grebchenko N.V., Kozhukhar A.V. Locating Local Insulation Defects in Disconnected Electric Motors / International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE 2015). – Tatranska Lomnica, Slovakia. – 21-23 September, 2015. – Рp. 301-305. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2015.7325310
3. Nussbaumer P., Santin C., Wolbank Th.M. Analysis of Current Reaction on Inverter-Switching to Detect Changes in Electrical Machine's High-Frequency Behavior / IEEE -IECON 2012, Montreal, Canada. – 2012. – Pp. 1669-1674.

 

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.