PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.052

УДК 621.314:004.896

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО НЕЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2016 (вересень/жовтень)
Cторінки 52 – 54

 

Автори
А.Ф. Жаркін, чл.-кор. НАН України, В.О. Новський, докт.техн.наук, Д.О. Малахатка
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Виконано імітаційне моделювання режимів роботи сонячної електростанції (СЕС) та електричної мережі середньої напруги (СН) при підключенні до неї СЕС для визначення впливу роботи СЕС на значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ) у точці загального приєднання (ТЗП) в залежності від параметрів і місця підключення СЕС до розподільної мережі СН та зміни рівнів потужності сонячного випромінювання. Бібл. 2, рис. 4.

Ключові слова: якість електроенергії, сонячна електростанція, розподільна мережа.

 

Надійшла                         25.01.2016
Остаточний варіант       05.04.2016
Підписано до друку       13.09.2016УДК 621.314:004.896

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЕЙ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2016 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 52 – 54

 

Авторы
А.Ф. Жаркин, чл.-корр. НАН Украины, В.А. Новский, докт.техн.наук, Д.А. Малахатка
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Выполнено имитационное моделирование режимов работы солнечной электростанции (СЭС) и электрической сети среднего напряжения (СН) при подключении к ней СЭС для определения влияния работы СЭС на значения показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в точке общего присоединения (ТЗП) в зависимости от параметров и места подключения СЭС к распределительной сети СН, а также изменения уровней мощности солнечного излучения. Библ. 2, рис. 4.

Ключевые слова: качество электроэнергии, солнечная электростанция, распределительная сеть.

 

Поступила                               25.01.2016
Окончательный вариант     05.04.2016
Подписано в печать             13.09.2016Література

1. Кириленко О.В., Павловський В.В., Яндульський О.С., Стелюк А.О. Керування режимом роботи електростанції з відновлюваними джерелами енергії в умовах зміни частоти в енергосистемі / Техн. електродинаміка. – 2012. – № 4. – С. 52-57.
2. Ahmed A. Elserougi, Ayman S. Abdel-Khalik. A Grid-Connected Switched PV Array / IECON2015-Yokohama. – November 9-12, 2015. – Pр. 68-70.

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.