PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.032

УДК 621.31

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2016 (вересень/жовтень)
Cторінки 32 – 34

 

Автори
Т.А. Хижняк, канд.техн.наук, О.О. Гусєв, І.С. Ліпінський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Розроблено програмне забезпечення для дистанційного керування електротехнічними пристроями, що входять до складу систем регулювання мікроклімату (електронагрівальне обладнання, приводи в блоках відкривання/закривання вікон, пристрої регулювання освітленості), через мережу Інтернет. В основу апаратної реалізації системи керування покладено технологію 1-wirе, виконавчі пристрої, адаптовані для роботи в цій мережі, та персональний комп’ютер, на базі якого реалізовано спеціально розроблені web-сервер з відповідними модулями керування та web-сайт, які і забезпечують зручний інтерфейс для віддаленого керування параметрами мікроклімату. Бібл. 4, рис. 5.

Ключові слова: системи керування, електротехнічні прилади, 1-wire, дистанційне керування.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       21.06.2016
Підписано до друку       13.09.2016УДК 621.31

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2016 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 32 – 34

 

Авторы
Т.А. Хижняк, канд.техн.наук, А.А. Гусев, И.С. Липинский
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Разработано программное обеспечение для дистанционного управления электротехническими устройствами, входящими в состав систем регулирования микроклимата (электронагревательное оборудование, приводы в блоках открывания/закрывания окон, устройства регулирования освещенности) через сеть Интернет. В основу аппаратной реализации системы управления положено технологию 1-wirе, исполнительные устройства, адаптированные для работы в этой сети, и персональный компьютер, на базе которого реализованы специально разработанные web-сервер и web-сайт, которые и обеспечивают удобный интерфейс для удаленного управления параметрами микроклимата. Библ. 4, рис. 5.

Ключевые слова: системы управления, электротехнические устройства, 1-wire, дистанционное управление.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант     21.06.2016
Подписано в печать             13.09.2016Література

1. Тигранян Р.Э. Микроклимат. Электронные системы обеспечения. – М.: ИП Радио-Софт, 2005. – 112 с.
2. Ткач М.М., Назаренко В.М., Лобов В.Й., Котляр М.О. Система контролю мiкроклiмату в примiщеннi на базi контролеру Siemens TC65T // Адаптивнi системи автоматичного управлiння. – 2010. – № 17 (37). – С. 130-138.
3. http://www.elin.ru/1-Wire/
4. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.