PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023

УДК 621.314

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ З СІМНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 5, 2016 (вересень/жовтень)
Cторінки 23 – 25

 

Автори
В.І. Сенько1, В.В. Михайленко1, М.М. Юрченко2, О.М. Юрченко2*, Ю.М. Чуняк1
1 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-2107-2308

 

У роботі проведено дослідження електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Cтворено математичну модель напівпровідникового перетворювача з активно-індуктивним навантаженням і багатоканальним зонним регулюванням фазних напруг без урахування енергетичних втрат у напівпровідникових комутаторах. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами і реактивними елементами, щодо врахування особливостей використання фазних напруг мережі електроживлення. Наведено графіки, що відображають елек-тромагнітні процеси у електричних колах. Бібл. 3, рис. 2.

Ключові слова: вихідні напруга та струм, метод багатопараметричних модулюючих функцій.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       07.04.2016
Підписано до друку       13.09.2016УДК 621.314

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ С СЕМНАДЦАТИЗОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 5, 2016 (сентябрь/октябрь)
Cтраницы 23 – 25

 

Авторы
В.И. Сенько1, В.В. Михайленко1, Н.Н. Юрченко2, О.Н. Юрченко2, Ю.М. Чуняк1
1 – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

 

В работе проведено исследование электромагнитных процессов в электрических цепях с полупроводниковыми коммутаторами. Создана математическая модель полупроводникового преобразователя с активно-индуктивной нагрузкой и с многоканальным зонным регулированием фазных напряжений без учёта энергетических потерь в полупроводниковых коммутаторах. Развит метод многопараметрических функций, которые входят в алгоритмические уравнения анализа установившихся и переходных процессов в разветвлённых электрических цепях с полупроводниковыми коммутаторами и реактивными элементами с учётом особенностей использования фазных напряжений сети электропитания. Приведены графики, отображающие электромагнитные процессы в электрических цепях. Библ. 3, рис. 2.

Ключевые слова: выходные напряжение и ток, метод многопараметрических модулирующих функций.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант     07.04.2016
Подписано в печать             13.09.2016Література

1. Макаренко Н.П., Абарка Г. Математическая модель процесса формирования выходных напряжений преобразователей частоты // Электроника и связь. – 1999. – №6. – Т. 2. – С. 60–64.
2. Kiselychnyk O., Bodson M., Wang J. Model of a self-excited induction generator for the design of capacitor-controlled voltage regulators // Proc. of 21-st IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation. – Greece. Grete. – 2013. – Pp. 149–154. DOI: https://doi.org/10.1109/MED.2013.6608713
3. Sinha G., Lipo T.A. A four level inverter based drive with a passive front end // Proc. IEEE–PESC'99 Conf. – 1999. – Pp. 590–595.

 

PDF

 
Copyright © 2023 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.