PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.083

УДК 621.315.17

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ДО МІСЦЬ ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2016 (липень/серпень)
Cторінки 83 – 85

 

Автори
М.В. Гребченко1, докт.техн.наук, В.Ф. Максимчук2, Ю.В. Пилипенко3, канд.техн.наук
1 – Національний університет біоресурсів і природокористування,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2 – ПАТ Укрзалізниця,
вул. Тверська, 5, Київ-150, 03680, Україна
3 – Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна

 

Розроблено метод визначення відстані до місця замикання фази на землю та значення опору в місці замикання повітряних ліній у нерозгалужених мережах з ізольованою нейтраллю. В основу методу покладено співвідношення падіння напруги на дільниці фази лінії та напруги між точкою замикання фази й землею та розрахунок вектора струму, який проходить через місце замикання. При практичній реалізації методу між кожною фазою і землею включаються ємності, які автоматично відключаються у разі виникнення замикання фази на землю. Проведено математичне моделювання режимів замикання та промислові випробування. Бібл. 6, рис. 3.

Ключові слова: метод, повітряна лінія, замикання на землю, моделювання, експеримент.

 

Надійшла                         20.01.2016
Остаточний варіант       29.03.2016
Підписано до друку       21.06.2016УДК 621.315.17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАЛЕННОСТИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2016 (июль/август)
Cтраницы 83 – 85

 

Авторы
Н.В. Гребченко1, докт.техн.наук, В.Ф. Максимчук2, Ю.В. Пилипенко3, канд.техн.наук
1 – Национальный университет биоресурсов и природопользования,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2 – ПАТ Укрзализныця,
ул. Тверская, 5, Киев-150, 03680, Украина
3 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина

 

Приведены результаты разработки метода определения расстояния до места замыкания фазы на землю и значения сопротивления в месте замыкания воздушных линий в неразветвленных сетях с изолированной нейтралью. В основу метода положено соотношение падения напряжения на участке фазы линии и напряжения между точкой замыкания фазы и землей. При этом выполняется расчет вектора тока, который проходит через место замыкания. При практической реализации метода между каждой фазой и землей включаются емкости, которые автоматически отключаются при возникновении замыкания фазы на землю. Проведено математическое моделирование режимов замыкания и промышленные испытания. Библ. 6, рис. 3.

Ключевые слова: метод, воздушная линия, замыкание на землю, моделирование, эксперимент.

 

Поступила                               20.01.2016
Окончательный вариант     29.03.2016
Подписано в печать             21.06.2016Література

1. Баран П.М., Кідиба В.П., Равлик О.М. Визначення виду та місця пошкодження на лініях з відгалуженням // Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2008. – № 615. – С. 8-13.
2. Гребченко М.В., Бельчев І.В. Спосіб визначення відстані до місця виникнення локального дефекту ізоляції та опору цього дефекту у розподільних мережах. Патент України. № 100180. G01R31/08, 2012.
3. Кузнецов А.П. Определение мест повреждения на воздушных линях электропередачи. – М: Энергоатомиздат, 1989. – 94 с.
4. Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Стасюк О.І., Тутик В.Л., Щербакова І.О., Железняк А.Л., Гончарова Л.Л., Подлєсних Є.Г. Комп’ютерна система моніторингу і визначення місця аварії силових мереж СЦБ. Патент України № 41967, МПК G06F 11/00/; 2009.
5. Фигурнов Е.П., Бодров П.А. Определение места однофазного замыкания на землю в высоковольтных линиях электроснабжения автоблокировки железных дорог // Релейная защита и автоматика энергосистем. – ВВЦ. Москва, 2004. – С. 88-93.
6. Чернобровов Н.В. Релейная защита. – М.: Энергия, 1971. – 624 c.

 

PDF