PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.080

УДК 621.3.001.5

ПІДГОТОВКА ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОХИБОК ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ СТРУМУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2016 (липень/серпень)
Cторінки 80 – 82

 

Автори
Є.М. Танкевич, докт.техн.наук, І.В. Яковлєва, канд.техн.наук, Г.М. Варський, канд.техн.наук, В.І. Паньків
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Розроблено алгоритм обчислення коригувальних поправок до виміряних модулів та кутів фазних струмів в залежності від значень цих струмів та способів одержання інформації про похибки трансформаторів струму. За цим алгоритмом розроблено програму підготовки вхідної інформації для корекції похибок вимірювальних каналів струму, застосування якої дозволяє максимально зменшити кількість операцій, що безпосередньо виконуються в засобі вимірювання, забезпечуючи при цьому необхідне підвищення точності вимірювального каналу. Бібл. 4, рис. 2.

Ключові слова: вимірювальний канал струму, трансформатор струму, корекція похибок вимірювання.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       11.04.2016
Підписано до друку       21.06.2016УДК 621.3.001.5

ПОДГОТОВКА ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТОКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2016 (июль/август)
Cтраницы 80 – 82

 

Авторы
Е.Н. Танкевич, докт.техн.наук, И.В. Яковлева, канд.техн.наук, Г.М. Варский, канд.техн.наук, В.И. Панькив
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Разработан алгоритм вычисления корректирующих поправок к измеренным модулям и углам фазных токов в зависимости от значений этих токов и способов получения информации о погрешностях трансформаторов тока. На основе этого алгоритма разработана программа подготовки входной информации для коррекции погрешностей измерительных каналов тока, применение которой позволяет минимизировать количество операций, непосредственно выполняемых в средстве измерения, обеспечивая при этом необходимое повышение точности измерительного канала. Библ. 4, рис. 2.

Ключевые слова: измерительный канал тока, трансформатор тока, коррекция погрешностей измерения.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант     11.04.2016
Подписано в печать             21.06.2016Література

1. Варський Г.М., Сопель М.Ф., Танкевич Є.М., Яковлєва І.В. Корекція похибок вимірювальних каналів струму в засобах моніторингу нормального режиму енергосистеми // Технічна електродинаміка. – 2014. – №5. – С. 71–73.
2. Трансформатори струму. Програма та методика державної метрологічної атестації. МДУ 001/08-2000.– К.: Укрметртестстандарт, 2000.
3. Cirio D., Lucarella D., Giannuzzi G., Tuosto F. Wide area monitoring in the Italian power system: architecture, functions and experiences // European Transactions on Electrical Power. – 2011. – Vol. 21. – Pp. 1541–1556. DOI: https://doi.org/10.1002/etep.540
4. Zhenyu H., Kasztenny B., Madani V. Performance Evaluation of Phasor Measurement Systems // Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Cent., IEEE, July 2008. – Pp. 1-7. DOI: https://doi.org/10.1109/PES.2008.4596880

 

PDF