PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.071

УДК 621.311.1

ВПЛИВ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕТОКІВ ПОТУЖНОСТІ НА ВТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2016 (липень/серпень)
Cторінки 71 – 73

 

Автори
О.А. Буславець1, О.Б. Бурикін2*, канд.техн.наук, П.Д. Лежнюк2, докт.техн.наук
1 – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
вул. Хрещатик, 30, Київ, 01601, Україна
2 – , Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-0067-3630

 

Розглянуто питання підвищення техніко-економічної ефективності роботи електричних мереж в умовах електропостачання за двосторонніми договорами і в умовах балансуючого ринку електроенергії за рахунок врахування впливу транзитних перетоків потужності на втрати електроенергії від різних незалежних виробників. Втрати електроенергії від транзитних перетоків і надання для них адресності пропонується визначати за аналітичними виразами. Значення в них напруги та потужностей генерування і споживання у вузлах уточнюються за даними оперативно-інформаційного комплексу. Бібл. 4.

Ключові слова: електрична мережа, втрати від транзитних перетікань електроенергії, адресність втрат потужності.

 

Надійшла                         03.02.2016
Остаточний варіант       11.04.2016
Підписано до друку       21.06.2016УДК 621.311.1

ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ НА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2016 (июль/август)
Cтраницы 71 – 73

 

Авторы
О.А. Буславец1, А.Б. Бурыкин2, канд.техн.наук, П.Д. Лежнюк2, докт.техн.наук
1 – Министерство энергетики и угольной промышленности Украины,
ул. Крещатик, 30, Киев, 01601, Украина
2 – Винницкий национальный технический университет,
Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

В статье рассматриваются вопросы повышения технико-экономической эффективности работы электрических сетей в условиях электроснабжения по двусторонним договорам и в условиях балансирующего рынка электроэнергии за счет учета влияния транзитных перетоков мощности на потери электроэнергии от разных независимых производителей. Потери электроэнергии от транзитных перетоков и предоставление им адресности предлагается определять в аналитическом виде. Значения напряжения, мощности генерирования и потребления узлов уточняются по данным оперативно-информа-ционного комплекса. Библ. 4.

Ключевые слова: электрическая сеть, потери от транзитных перетоков энергии, адресность потерь мощности.

 

Поступила                               03.02.2016
Окончательный вариант     11.04.2016
Подписано в печать             21.06.2016Література

1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. – М.: ЭНАС, 2009. – 465 c.
2. Кириленко А.В., Прихно В.Л., Черненко П.А. Двухуровневый программный комплекс для решения задач оперативного управления электроэнергетическими системами // Техн. електродинаміка. Тем. вип. "Проблеми сучасної електротехніки”. – 2008. – Частина 3. – С. 33–38.
3. Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж в процесі оптимального керування їх режимами. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 123 с.
4. ГНД 34.09.104-2003. Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0.38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії. – К., 2004. – 128 c.

 

PDF