PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.053

УДК 621.313

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРІВ ЧАСТОТНО КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ СТОХАСТИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2016 (липень/серпень)
Cторінки 53 – 55

 

Автори
Ю.В. Шуруб1, канд.техн.наук, А.О. Дудник2, канд.техн.наук, Д.С. Лавінський2
Інститут електродинаміки НАН України,
1 – пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
2 – Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Сформовано критерії оптимізації законів регулювання асинхронними електроприводами з частотним керуванням при стохастичних навантаженнях. Показано можливість підвищення енергоефективності роботи таких електроприводів за рахунок застосування статистично оптимальних регуляторів. Запропоновано математичні моделі та визначено передатні функції контурів регулювання потокозчеплення асинхронних двигунів у режимі оптимізації енергоспоживання для векторного алгоритму керування, що реалізується перетворювачами частоти з властивостями джерела струму та джерела напруги. Розроблено рекомендації по застосуванню оптимальних регуляторів асинхронних електроприводів із стохастичними навантаженнями та частотним керуванням у залежності від спектральних характеристик навантаження. Бібл. 5, рис. 1.

Ключові слова: асинхронний електропривод, випадкове навантаження, оптимальний регулятор.

 

Надійшла                         23.02.2016
Остаточний варіант       25.04.2016
Підписано до друку       21.06.2016УДК 621.313

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ЧАСТОТНО УПРАВЛЯЕМЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРИ СТОХАСТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2016 (июль/август)
Cтраницы 53 – 55

 

Авторы
Ю.В. Шуруб1, канд.техн.наук, А.А. Дудник2, канд.техн.наук, Д.С. Лавинский2
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Сформированы критерии оптимизации законов регулирования асинхронными электроприводами с частотным управлением при стохастических нагрузках. Показана возможность повышения энергоэффективности работы таких электроприводов за счет применения статистически оптимальных регуляторов. Предложены математические модели и определены передаточные функции контуров регулирования потокосцепления асинхронных двигателей в режиме оптимизации энергопотребления для векторного алгоритма управления, которые реализуются преобразователями частоты со свойствами источника тока и источника напряжения. Разработаны рекомендации по применению оптимальных регуляторов асинхронных электроприводов со стохастическими нагрузками и частотным управлением в зависимости от спектральных характеристик нагрузки. Библ. 5, рис. 1.

Ключевые слова: асинхронный электропривод, случайная нагрузка, оптимальный регулятор.

 

Поступила                               23.02.2016
Окончательный вариант     25.04.2016
Подписано в печать             21.06.2016Література

1. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. – Москва: Наука, 1985. – 559 с.
2. Сандлер А.С., Сарбатов Р.С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями. – Москва: Энергия, 1974. – 328 с.
3. Шуруб Ю.В. Методика синтезу статистично оптимальних систем асинхронних електроприводів // Електромеха-нічні і енергозберігаючі системи. – 2013. – Вип. 2/2013 (22). – С. 17–23.
4. Leonard W. Control of electric drives. – Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2001. – 460 p. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-3-642-56649-3
5. Peresada S., Tonielli A. High-performance robust speed-flux tracking controller for induction motor // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. – 2000. – Vol. 14. – Pp. 177–200. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1115(200003/05)14:2/33.0.CO;2-2

 

PDF