Печать

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.074

УДК 621.313:681.3

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ДЛЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА FEMM

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 4, 2018 (липень/серпень)
Cторінки 74 – 78

 

Автор
В.І. Мілих*, докт.техн.наук
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-6176-3103

 

Показано принципи автоматизованого формування геометричної та фізичної моделей електричних машин алгоритмічною мовою Lua для розрахунку їхніх магнітних полів програмою FEMM. Надано організаційні основи алгоритму і програмування, фрагменти файлів текстів програми і вхідних даних. Можливості скриптів Lua продемонстровано на прикладі машин класичних типів. Подальший розвиток таких скриптів у поєднанні з керованою ними програмою FEMM є ефективним інструментом, який при розрахунках електромагнітних і силових параметрів та процесів машин за швидкодією і можливостями покликаний замінити існуючий аналітичний формульний ряд. Бібл. 4, рис. 5.

Ключові слова: електричні машини, магнітне поле, програма FEMM, геометрична і фізична моделі, формування, Lua скрипт.

 

Надійшла                         05.03.2018
Остаточний варіант       21.03.2018
Підписано до друкуУДК 621.313:681.3

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ FEMM

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 4, 2018 (июль/август)
Cтраницы 74 – 78

 

Автор
В.И. Милых, докт.техн.наук
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",
ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Показаны принципы автоматизированного формирования физико-геометрических моделей электрических машин (ЭМ) на алгоритмическом языке Lua для расчета их магнитных полей программой FEMM. Даны основы организации алгоритма и скрипта Lua, фрагменты текстовых файлов программы и исходных данных. Возможности скриптов Lua демонстрируются на примере ЭМ трех типов. Развитие таких скриптов в сочетании с управляемой ими программой FEMM дает эффективный инструмент, который при расчетах электромагнитных и силовых параметров и процессов ЭМ по быстродействию и возможностям призван заменить существующий аналитический формульный ряд. Библ. 4, рис. 5.

Ключевые слова: электрические машины, магнитное поле, программа FEMM, физико-геометрические модели, формирование, Lua скрипт.

 

Поступила                             05.03.2018
Окончательный вариант     21.03.2018
Подписано в печатьЛітература

1. Voldek A.I., Popov V.V. Electrical Machines. Machines of alternating current. SPb: Piter Publ, 2010. 356 p. (Rus.).
2. Milykh V.I., Polyakova N.V. Automated calculations of the dynamics of a turbo-generator electromagnetic processes in the software environment FEMM. Electrіcal Engineering & Electromechanics. 2015, No 6. P. 16-20. DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2015.6.04 (Rus.).
3. Milykh V.I. Numerically-field analysis of the adequacy of the design data of three-phase induction motors and the method of their refinement on this basis. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. No 1. P. 47-55. (Rus.) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.01.047 (Rus.).
4. Finite Element Method Magnetics: OldVersions. FEMM 4.2 11Oct2010 Self-Installing Executable, available at: http://www.femm.info/wiki/OldVersions .

PDF