PDF Печать E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.01.058

УДК 621.316

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РЕЗЕРВУ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТЕС ТА ГЕС ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПЕРЕТОКІВ В ОЕС УКРАЇНИ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2020 (січень/лютий)
Cторінки 58 – 63

Автори
О.С. Яндульський*, докт.техн.наук, А.Б. Нестерко**, канд.техн.наук, Г.О. Труніна***, канд.техн.наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
* ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-0362-7947
** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-7488-4214
*** ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-4044-4955

Розглянуто проблему забезпечення належної якості первинного та вторинного регулювання частоти та потужності в умовах росту частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі ОЕС України. Розроблено підхід та критерії визначення оптимальної з технологічної точки зору величини та розміщення резервів активної потужності в ОЕС України на реконструйованих та нереконструйованих блоках\агрегатах ТЕС та ГЕС. За результатами імітаційного моделювання режимів ОЕС України у разі виникнення раптових, ймовірних за критерієм N-1 небалансів активної потужності визначено перелік та обґрунтовано необхідність залучення додаткових блоків\агрегатів електростанцій до первинного та вторинного регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Бібл. 10, табл. 1.

Ключові слова: регулювання частоти, резерви активної потужності, первинне і вторинне регулювання частоти, відновлювані джерела енергії, об’єднана енергосистема.

Надійшла                          01.07.2019
Остаточний варіант        05.11.2019
Підписано до друку        16.01.2020

 

УДК 621.316

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РЕЗЕРВА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ТЭС И ГЭС ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ И ПЕРЕТОКОВ В ОЭС УКРАИНЫ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2020 (январь/февраль)
Cтраницы 58 – 63

Авторы
А.С. Яндульский, докт.техн.наук, А.Б. Нестерко, канд.техн.наук, А.А. Трунина, канд.техн.наук
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Рассмотрена проблема обеспечения надлежащего качества первичного и вторичного регулирования частоты и мощности в условиях роста доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе ОЭС Украины. Разработан подход и критерии определения оптимальной с технологической точки зрения величины и размещения резервов мощности в ОЭС Украины на реконструированных и нереконструированных блоках\агрегатов ТЭС и ГЭС. По результатам имитационного моделирования режимов ОЭС Украины при возникновении внезапных, вероятных по критерию N-1 небалансов активной мощности определен перечень и обоснована необходимость привлечения нереконструированных блоков\агрегатов электростанций к первичному и вторичному регулированию частоты и мощности в ОЭС Украины. Библ. 10, табл. 1.

Ключевые слова: регулирование частоты, резервы активной мощности, первичное и вторичное регулирование частоты, возобновляемые источники энергии, объединенная энергосистема.

Поступила                               01.07.2019
Окончательный вариант     05.11.2019
Подписано в печать             16.01.2020

 

Джерело фінансування. ДП НЕК «Укренерго». Науково-дослідна робота «Дослідження роботи ОЕС України при аварійних ситуаціях внаслідок значних небалансів потужності» відповідно до договору №06-4/4792-16 від 29 грудня 2016.

 

Література

1. План розвитку системи передачі на 2020-2029 роки. Київ: НЕК «Укренерго», 2019. 208 c.
2. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Київ: НЕК «Укренерго», 2018. 126 c.
3. Kyrylenko O., Pavlovsky V., Steliuk A. AGC software model validation for identification of renewables impact on frequency control in the IPS of Ukraine. 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Kyiv. 2014. Vol. 1. Рp. 141-144. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2014.6874166
4. Правила ринку. Київ: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 2018. 178 c.
5. Методика определения величины и размещения резервов активной мощности для целей регулирования частоты и перетоков. Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии. Россия: ОАО «СО ЕЭС», 2006. 9 с.
6. Kilk K. Determination of optimal operating reserves in power systems. Oil Shale. 2009. Vol. 26. No 3. Pp. 220-227. DOI: https://doi.org/10.3176/oil.2009.3S.05
7. Регламент проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования. Россия: НП «Совет рынка», 2015. 19 с.
8. Про затвердження Кодексу систем передачі: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 309 від 14.03.2018.
9. Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). СОУ-Н ЕЕ 04.157:2009. Київ: Мінпаливенерго України, 2009. 56 с.
10. Yandulskyi O., Marchenko A., Hulyi V. Analysis of Efficiency Of Primary Load-Frequency Control of Integrated Power System of Ukraine. 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Kharkiv. 2018. Pp. 244-247. DOI: https://doi.org/10.1109/IEPS.2018.8559567

 

PDF

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна