PDF Печать E-mail

УДК 621.313

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.01.058

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТКОВИХ ЗАМИКАНЬ ОБМОТКИ СТАТОРА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ КОМПЕНСАЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2017 (січень/лютий)
Cторінки 58 – 61

 

Автори
О.І. Титко, чл.-кор. НАН України, А.В. Худяков
Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

На основі даних фізичного моделювання проведено аналіз характеристик електромагнітного поля в коронках зубців статора і у повітряному проміжку асинхронного двигуна (АД). Запропоновано нові діагностичні параметри стану АД на основі різних форм представлення електромагнітного поля у проміжку машини, що має виткові замикання обмотки статора, показано їхні переваги. Бібл. 7, рис. 3, табл. 2.

Ключові слова: асинхронний двигун, обмотка статора, виткові замикання, діагностика, індукція магнітного поля.

 

Надійшла                         13.04.2016
Остаточний варіант       30.09.2016
Підписано до друку       19.01.2017УДК 621.313

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОМПЕНСАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2017 (январь/февраль)
Cтраницы 58 – 61

 

Авторы
А.И. Титко, чл.-корр. НАН Украины, А.В. Худяков
Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев, 03057, Украина,
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

На основе данных физического моделирования проведен анализ характеристик электромагнитного поля в коронках зубцов статора и в воздушном зазоре АД. Предложены новые диагностические параметры на основе разных форм представления электромагнитного поля в зазоре машины, имеющие витковые замыкания обмотки статора, показаны их преимущества. Библ. 7, рис. 3, табл. 2.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, обмотка статора, витковые замыкания, диагностика, индукция магнитного поля.

 

Поступила                               13.04.2016
Окончательный вариант     30.09.2016
Подписано в печать             19.01.2017Література

1. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 336 с.
2. Гижко Ю.І., Мислович М.В. Елементи теорії та питання практичного застосування систем вібродіагностування рухомих вузлів електричних машин // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 2. – С. 45–56.
3. Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 727 c.
4. Гуторова М.С. Електромагнітний спосіб діагностики виткових замикань статорної обмотки АД // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 20. – С. 42.
5. Гуторова М.С. Моделювання магнітного поля в проміжку АД за виткових замикань обмотки статора // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2015. – № 40. – С. 90–95.
6. Петухов В.С., Соколов В.А. Диагностика состояния электродвигателей. Метод спектрального анализа потребляемого тока // Новости электротехники. – 2005. – № 1. – С. 50–52.
7. Счастливый Г.Г., Титко А.И., Федоренко Г.М., Бабяк А.А., Хуторецкий Г.М., Игнатов А.Д. Электрическая машина с устройством для контроля температуры активной стали ротора. А.с. № 14417112 (СССР), 1988. Б.И. № 30.

 

PDF